Kulturminneplan - vedtatt 20.05.2020

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Kulturminneplan - vedtatt 20.05.2020

Kulturminneplanen ble vedtatt i forbindelse med vedtak av kommuneplan 2019-2031. 

Vedtatt kulturminneplan. (PDF, 7 MB)

Liste over verneverdier i sentrum. (PDF, 167 kB)

Bestemmelser og retningslinjer finner man i kommuneplanens arealdel.  (PDF, 4 MB)


Oversikt over hensynssoner kulturminner finnes i plankartet.  (PDF, 167 kB)

Vedtak i sak 045/20 - kommuneplan 2019-2031