Sauda idrettsråd

Sauda idrettsråd

Idrettsrådet i Sauda er valt av idrettslaga i Sauda for å ivareta laga sine interesser. 

Alle forespørsler fra idrettslag i Sauda til kommunen skal skje gjennom Idrettsrådet. Det gjelder også kommunale idrettsmidlar, se vedlagt pdf-fil.


Idrettsrådet deler ut Elite- og talentstipend. Se vedlagte pdf-filer for retningslinjer og søknadsskjema.

Søknadsfrister

  • Elite og talentstipend er 1. desember
  • Ingen søknadsfrist til kommunale idrettsmidler. Midler blir fordelt etter antall medlemmer. Idrettsrådet innhenter korrekte tall fra MinIdrett. 

Årsmøte 08.06.2023

Saksliste for årsmøte 080623 (PDF, 88 kB)
Sak 7 8 og 9 2023 (PDF, 133 kB)
Årsmelding Sauda IR 2022 (PDF, 134 kB)
Resultatregnskap2022 (PDF, 127 kB)
Budsjett 2023 (PDF, 105 kB)
Valgkomiteens innstilling Sauda idrettsråd 2023 (PDF, 73 kB)

 


 

Idrettsrådet v/Tina Grytting Tina Grytting (leder)
E-post
Mobil 91 86 41 43