Sauda idrettsråd

Sauda idrettsråd

Idrettsrådet i Sauda er valt av idrettslaga i Sauda for å ivareta laga sine interesser. 

Alle forespørsler fra idrettslag i Sauda til kommunen skal skje gjennom Idrettsrådet. Det gjelder også kommunale idrettsmidlar, se vedlagt pdf-fil.


Idrettsrådet deler ut Elite- og talentstipend. Se vedlagte pdf-filer for retningslinjer og søknadsskjema.

Søknadsfrister

  • Elite og talentstipend er 1. desember
  • Ingen søknadsfrist til kommunale idrettsmidler. Midler blir fordelt etter antall medlemmer. Idrettsrådet innhenter korrekte tall fra MinIdrett. 

Årsmøte 31.05.22

Saksliste (PDF, 87 kB)
Sak 7 og 8 (PDF, 89 kB)
Årsmelding 2021 (PDF, 117 kB)
Lovnorm (PDF, 150 kB)


 

Idrettsrådet v/Tina Grytting Tina Grytting (leder)
E-post
Mobil 91 86 41 43