Sauda idrettsråd

Idrettsrådet i Sauda er valt av idrettslaga i Sauda for å ivareta laga sine interesser. 

Alle forespørsler fra idrettslag i Sauda til kommunen skal skje gjennom Idrettsrådet. Det gjelder også kommunale idrettsmidlar, se vedlagt pdf-fil.


Idrettsrådet deler ut Elite- og talentstipend. Se vedlagte pdf-filer for retningslinjer og søknadsskjema.

Søknadsfrister

  • Elite og talentstipend er 1. desember
  • Ingen søknadsfrist til kommunale idrettsmidler. Midler blir fordelt etter antall medlemmer. Idrettsrådet innhenter korrekte tall fra MinIdrett. 
     
Idrettsrådet v/Anders Skaarer (leder)
E-post
Mobil 476 87 995