Kulturkortet

Kulturkortet

Kulturkortet er et tilbud til barn og unge under 18 år i Sauda. 

Hvem kan få tjenesten?

  • Kortet er for familier med økonomiske utfordringer som i en eller annen form mottar støtte fra NAV
  • Kortet skal være med på å redusere sosiale forskjeller, og gi mulighet til positive og gode opplevelser i fritiden på lik linje med andre barn

Hva tilbys?

  • 8 gratis kinobesøk pr. år
  • 10 gratis besøk i Saudahallen per år
  • 1 gratis medlemskap i en valgfri forening/lag eller kulturskolen*
     

Hvor lenge er kortet gyldig?

  • Kortet er gyldig i 1 år fra utstedelsesdato, dette framgår av kortet.
  • Det kan ikke fornyes i løpet av dette tidsrommet, og mistet kort erstattes ikke
  • Det anbefales at man sprer bruken av kortet utover i det året det er gyldig 

Kortet utstedes av NAV
*Ved framvisning av kvittering, utbetales medlemsavgiften av enhet for kultur, Sauda kommune