NAV

NAV

NAV Sauda leverer tjenester på vegne av Arbeids- og velferdsetaten og Sauda kommune.

NAV Sauda yter følgende tjenester: 

Anne Birkeland
Leder
E-post
Mobil 92 25 16 03

Åpningstider

Mandag, tirsdag og fredag 12:00 - 14:00
Har du fått time med veileder utenom de generelle åpningstidene går denne som planlagt.  
Mulig å få avtaler mellom 08.00 - 15.30

NAV bygger om publikumsmottaket
Det er oppstart 14. august og er antatt ferdigstilt 30. september.
Dette vil beklageligvis medføre støy, støv og arbeidsfolk i vår åpningstid i denne tidsperioden.
Dette baklger vi.

Adresse

Brugata 2, 4200 Sauda

Kart