Bostøtte, startlån og tilskudd

NAV Sauda registrerer bostøttesøknader (søknadene behandles av Husbanken) og saksbehandler søknader i forhold til startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning. 

Brugata 2, 4200 Sauda

Mandag - fredag 12:00 - 14:30
Har du fått time med veileder utenom de generelle åpningstidene går denne som planlagt.  
Mulig å få avtaler mellom 08.00 - 15.30

Bostøtte

Kan jeg få bostøtte - informasjon

Meld fra om endringer på bostøtte

Slik klager du på bostøtte

 

Startlån

Mangler du bankid og skal søke startlån, eller er verge for en person som skal søke startlån – slik går du fram 

Jorunn Merete Solbrekk
Saksbehandler
E-post
Telefon 55 55 33 33

Åpningstider

Mandag - fredag 12:00 - 14:30
Har du fått time med veileder utenom de generelle åpningstidene går denne som planlagt.  
Mulig å få avtaler mellom 08.00 - 15.30

Adresse

Brugata 2, 4200 Sauda

Kart