ROP team (rus og psykisk helse)

ROP team (rus og psykisk helse)

ROP-team er en del av rus og psykisk helsetjeneste som består av: Rop-team, barne og familieteamet og psykisk helse voksne.

ROP-teamet gir hjelp og støtte til personer med utfordringer innen rus og psykiske lidelser. Tilbudet du får avhenger av hvor alvorlig din situasjon er, og hva som skal til for at du kan få det bedre.

Hva kan vi hjelpe deg med?

 • personlig oppfølging og samtaler 
 • hjelp til å lage struktur i hverdagen og finne meningsfulle aktiviteter 
 • individuell plan og hjelp til å finne riktige tjenester 
 • støtte til bedring og mestring 
 • samarbeid med fastlege og andre hjelpeinstanser 
 • medisinadministrering (LAR-legemiddelassistert rehabilitering)
 • pårørende arbeid

Praktisk oppfølging

Personer med utfordringer innen rus og psykiske lidelser som bor hjemme kan få veiledning, opplæring og hjelp til å mestre dagliglivets gjøremål, som for eksempel:

 • å planlegge/utføre matinnkjøp, vask av klær og rengjøring 
 • veiledning om kosthold og personlig hygiene 
 • samarbeid og kontakt med andre hjelpeinstanser (fastlege, NAV, Rysteg, behandlingsinstitusjoner)
 • motivasjonsarbeid til arbeid og aktivitet

Tjenesten gis hjemme og gjøres sammen med deg. Hjelpen er tilgjengelig på dag- kveld og helg. Omfanget er avhengig av ditt behov.

Dette er et gratis helsetilbud i kommunen som er vedtaksbasert.

Dersom du har behov for å komme i kontakt med oss kan du be fastlegen din om henvisning, eller søke om tjenester via Tildelingskontoret.

Åpningstider

08.00 - 21.30 ukedager
08.00 - 18.30 lørdag og søndag
 

Adresse

Hjemmebaserte tjenester