Den nasjonale Refleksdagen arrangeres for 14. gang i 2019, og markeres den tredje torsdagen i oktober- i år 17. oktober. Vi håper at Trygg Trafikks reflekstelling i november, vil vise økt bruk av refleks i Rogaland. Vi har et nasjonalt mål om at 50% voksne bruker refleks, siste måling viste at rundt 44% bruker refleks, og det er en økning i forhold til tidligere år!

 Fra og med fredag 4. oktober vil tilfeldig utvalgte personer i Rogaland motta en SMS hvor de blir bedt om å svare på en kort spørreundersøkelse. Det vil ta ca. 5 minutter å svare. 

 

Sauda kommune oppfordrer interesseorganisasjoner å melde inn kandidater. 

Firma JTR Gruppen AS kommer til Sauda for å tømme septiktanker. Tømmingen vil foreta i uke 42 og 43 (f.o.m mandag 14. oktober). Tømmingen starter fra gnr. 21 (Fosstveit) og fortsetter t.o.m gnr. 32.

Vi gjør oppmerksom på at tankene må være klargjort/fremgravd før mandag 14. oktober.

Kjøkkenpraten arrangeres 1. oktober hvert år, og er et initiativ for å bedre brannsikkerheten i hjemmet for eldre. Kampanjen er en del av satsingen Alt vi kan mot brann.

Til deg som trenger å komme i gang med livsstilsendringer.

Endelig resultat etter opptelling foreligger nå. Vedlagt følger oversikt over valgte kandidater m.m. 

Sauda kommune ønsker å tilby tømming av kloakk fra septiktanker, tette tanker og renseanlegg, for så mange boliger og hytter som mulig i kommunen.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12 - 12 vedtok Sauda kommunestyre i møte 19.06.19 detaljregulering, med bestemmelser, for grustak på Birkeland.

Skuleruta for 2019/2020 er nå tilgjengelig på våre nettsider.