Sauda vert dette året ikkje rekna som nærområde i forhold til skrantesjuke. 

Miljødirektoratet lyste ut i brev av 15.06.2022 moglegheit for kommunen å søkje på kvotefri jakt på hjortekalv for jaktsesongen 2022/2023. I brev av 09.08.2022 søkte Sauda kommune Miljødirektoratet om at alle valda i kommunen skulle få kvotefri jakt i jaktsesongen 2022. 

FHI anbefaler ny oppfriskningsdose med koronavaksine for utvalgte grupper.

Mange nye 1.-klassinger i Rogaland er spente på hvordan det blir å starte på skolen. Men mange, særlig foreldre, er like spente på skoleveien, og hvordan den skal være trygg og sikker for de små.

Landøyda er eit giftig ugras som er dødeleg for storfe og hest og bør dermed nedkjempast. 

Regjeringen anbefaler alle fra 75 år og oppover en ny oppfriskningsdose koronavaksine fra 1. juli 2022.

Si din mening og gi oss nyttig informasjon til Saudas sykkelsatsing!

Natt til laurdag ramma terroren Oslo. To personar mista livet og mange vart skadd. Sauda kommune uttrykker sin djupaste medfølelse til alle berørte og heile Oslos befolkning etter skytetragedia. 

Miljødirektoratet gir kommunar som opplever interesse- og arealbrukskonfliktar knytt til tette hjortebestandar moglegheit til å søkje om kvotefri avskyting av hjortekalv for jaktåret 2022/23.

Dette året prøver me å sende ut digitale fellingsløyve.