Lokal forskrift som ble innført 18.03.21 opphører fra i dag 13.04.21.

Vi har i dag fått melding om en positiv koronaprøve på en Saudabu.

Arbeidet forventes å vare ut august. Mellom april og juni skal det legges fjernvarmerør i bakken.

Da blir Haakonsgaten stengt, mens Fv520 blir regulert med trafikklys. Resten av arbeidsperioden skal krysset holdes

åpent for trafikk. 

 

 

 

Sauda kommune har fått på plass en nasjonal løsning for å sende bekymringsmelding til barnevernet. 

Vårplanting

Vil du plante skog? Skogbruket ser etter arbeidskraft for å plante omkring 350 000 skogplanter i Rogaland før sommaren kjem.

Hovedregelen er at Renovasjon samler inn papp og papir som ligger i dunkene med blått lokk, og lokket skal være lukket. 
Papp kan leveres gratis på sorteringsanlegget i åpningstiden. 
 

Sauda kommune har fått tildelt kr 419 000 som kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder.

Sauda formannskap har i ekstraordinært formannskapsmøte 24.3.21 vedtatt lokal forskrift med smitteverntiltak.
Forskriften trer i kraft umiddelbart og erstatter forskrift vedtatt av formannskapet 18. mars 2021.
Forskriften er gyldig til og med 12. april 2021.
 

For Sauda KF skal sammen med Hy2gn Norge AS lede en mulighetsstudie for å undersøke, og legge til rette for etablering av storskala produksjon av grønn ammoniakk i Sauda.

Detaljreguleringsplan for Honganvik hyttefelt er vedtatt sendt på høring og offentlig ettersyn i formannskapet 10.03.2021.