Stasjon 1 Hellandsbygd

Sauda kommune har i fleire år hatt som satsingsområde å jobba for etablering av ny kraftforedlande industri, herunder datasenter. Dette er også etablert strategi i kommunens strategiske næringsplan.

Totalforbudet mot all bruk av åpen ild og bålbrenning er nå opphevet.

Tørke medfører betydelig økt fare for brann i skog og annen utmark. Derfor er det et generelt forbud mot bruk av åpen ild i hele landet i sommerhalvåret i skogen, på fjellet, på stranden, og ved naturområder som ikke er innmark.

Kommunen tilbyr gratis energiportal til sine boligeiere. Her vil du som boligeier kunne spare betydelige energikostnader, ved å finne og anskaffe det optimale energitiltaket til din individuelle bolig. 

Skattekiste

Skatteoppkreveren i Sauda informerer om at de fleste lønnsmottakere og pensjonister får skatteoppgjøret 27. juni. 

Kommunestyret vedtok at anløpsavgiften reduseres og at det blir innført kaivederlag og varevederlag på kommunale kaier

Formannskapet har i møte den 16.05.18 vedtatt å legge detaljregulering for Skårastølen hyttefelt, gnr. 42 bnr. 8 ut på høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10.

Leabøen - Grønt Flagg - barn bærer flagget

Vi gratulerer Leabøen Barnehage som i dag ble Saudas første Grønt-Flagg sertifiserte barnehage. 

Almannajuvet

Sauda Ferie og Fritid opplyser at de i dag åpner Allmannajuvet for sommeren.

Til Smelteverket med last

Vi er stolte av å presentere ny nettside.  

Fant du det du lette etter?