Alle i alder 18. – 64. år får nå tilbud om 4.dose.

Digital dialog (via Helsenorge) vil dessverre ikke fungere optimalt for dere som står oppført på fastlegeliste uten fast lege, selv om dere står oppført med vikarlege. 
Tjenester som er berørt er E-konsultasjon, E-resept og legetimebestilling.
 

«Sauda kommune har samla eit stort forbruk av straum og merker difor dei auka energiprisane godt. For 2022 antar me ein meirkostnad på ca 25 millionar kroner. For å redusera kostnader er følgande tiltak iverksatt:

I forbindelse med ny rammeavtale på mottak av avfall går nå restavfallet fra Sauda Kommune til BIR forbrenningsanlegg. Her nyttes avfallet til å produseres det strøm og fjernvarme som går til oppvarming av Bergen by. 

 

Vegen kan bli stengt i perioder på inn til 2 timer mandag til fredag fra 07.00 – 15.00 frem til vegarbeidene er ferdige.

Vegen vil være åpen kl. 09.00, 11.00 og 13.00 hver dag.

Fortell oss hva du mener om Åbødalsveien.

Oppdaterte koronavaksiner blir tilgjengelig i Norge.