Vinnere av digital postkasse konkurranse - Ellen og Åse

To av tre glade vinnere i kommunens konkurranse i forbindelse med digital postkasse.Åse Storli (t.v.) og Ellen Tveit Tangeraas

Sønnå kraftverk

Statkraft og Aktieselskabet Saudefaldene har i flere år vært uenige om hvem som er forpliktet til å betale eiendomsskatt til Sauda kommune for kraftanlegget Sønnå Høy.

Foto: Andrew Meredith

Enstemmig vedtak i saken om budsjett 2019, økonomiplan 2019-2022 .

Sauda legesenter stenger Kl: 11:30 julaften og nyttårsaften. 

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det på vegne av Rondekulen AS  med dette varsla oppstart av planarbeid med reguleringsplan for Rondekulen på Gnr/Bnr 18/3 m.fl. ved Svandalsvegen/Sandvikåsen i Sauda kommune. 

Asbjørn Birkeland, SP

Formannskapet har i dag gitt følgende innstilling til Kommunestyret til budsjett- og økonomibehandlingen:

Roy Ove Kvernenes 1

Fra fakturering i september 2018 vil det bli endringer i Sauda Kommunes fakturadistribusjon.

Folkets Hus  - offisiell åpning

Folkets Hus er nå offisielt åpnet. Selve snorklippingen ble utført av Vilmer Teig, 7 år. Klara Eide holdt i snora (sammen med Omar Omar - ikke på bildet) og ordfører hjalp til.

 

01.10.2018 starter vi med DDFL, digital dialog fastlege. Det er allerede 200 legekontor som bruker digital dialog.

 

Sprøyte

 Alle kvinner født 1991 og senere får tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram.

Fant du det du lette etter?