Sauda kommune har fått nasjonale retningslinjer for hvordan man skal følge opp mennesker med influensalignende symptomer, som i tillegg har oppholdt seg i land med forekomst av coronavirus.

26.02: Kurset er fulltegnet

Saudahallen arrangerer svømmekurs for barn mellom 5 og 7 år

Sauda kommune har avtale med Franzefoss Gjenvinning AS om levering og gjenvinning av avfall. De ønsker å bidra til et renere miljø og har innført bruk av gjennomsiktige (blanke/klare) sekker til alt avfall.

I samsvar med vedtektene, samt retningslinjer for fiskefondet, er det i år kr. 71.700 som kan brukes primært til konkrete fiskefremmende tiltak eller til tiltak som fremmer rekreasjonstilbud og/eller til friluftsliv. Fiskefremmende tiltak har 1. prioritet.

Til deg som trenger å komme i gang med livsstilsendringer.

 Asbjørn Birkeland blei valgt til Rådsordførar i Ryfylkerådet i går torsdag 06.02.2020.

Søknadsfrist for barnehageplass høsten 2020 er 01. mars.

Nasjonalforeningen i Rogaland kan årlig dele ut en demenspris, som er et bilde av kunstneren Inger Dale Flatebø.

 Vi takker for de flotte sanseteppene som ble gitt til Åbøtunet og Sauda DMS. Dette vil glede beboere og pasientene på bofelleskapene.

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt (k.sak 079/2019) for 2020, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges en eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i 4 uker fra 28. februar 2020.