Sauda har nå 9 personer i isolasjon, etter at disse har testet positivt på covid-19.

Formannskapet i Sauda vedtok i sak 112/2021 lokal forskrift om karanteneplikt og forsterkede råd. Saken ble enstemmig vedtatt.

Fra i morgen onsdag 01. desember og frem til søndag 05. desember vil det være drop-in teststasjon ved Høllandsheimen, Nedre Hølland 11.

Det innføres vedtak om Karanteneplikt for husstandsmedlemmer.

Bufdir vil informere søkere og søkerorganisasjoner om at tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge” nå er kunngjort for 2022 og at søknadsskjemaet er publisert. 

Den økte koronasmitten i samfunnet, er nå også i ferd med å nå Sauda.

Utvalg for samfunnsutvikling vedtok 16.11.2021 følgende etter 1.gangs behandling i sak 041/2021:

Endring av planbestemmelse §2.3.3 n. vedtatt i formannskapet 29.09.2021 saksnr. 092/2021.

Mindre endring av kommuneplanens arealdel 2019-2031 ble vedtatt i kommunestyremøte 20.10.2021 saksnr. 092/2021.

Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 er lagt ut til offentlig
ettersyn og høring på kommunens nettsider og Biblioteket 19. november 21.