I forbindelse med ombyggingen av Sauda Rådhus og utflyttingen av de ansatte, skal vi kvitte oss med en del inventar. Noe er som nytt, annet er godt brukt.
 

 Møtet blir denne gang på Folkets Hus, i store salen. 

I samsvar med §§12-3, 12-8 og 12-11 i plan- og bygningslova blir det med dette varsla oppstart av privat detaljreguleringsarbeid for del av gnr. 50 bnr. 1 Maldal i Sauda kommune. Oppdragsgjevar er Fibi AS.

Søknader om spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv, samt kulturbygg, må leveres elektronisk innen 1. september 2021.

Syklande Sauda inviterer igjen små og store til å jakte sykkelposter fra 15. juni til 1. oktober. 

I samsvar med §§12-3, 12-8 og 12-11 i plan- og bygningslova blir det med dette varsla oppstart av privat detaljreguleringsarbeid for del av gnr. 50 bnr. 1 Maldal i Sauda kommune. Oppdragsgjevar er Fibi AS. 

Orientering om praksis i håndtering av små tiltak i hensynssonene for marin grense og mulig kvikkleire i Sauda kommune

På grunn av oppussing vil rådhuset holdes stengt fra uke 25, og i ett år.

Bildet er fra badeområde

 Lurer du på hva badetemperaturen er på de mest vanlige badeplassene i Sauda? Da kan du sjekke følgende link. 

Kommune Kari gir svar på alt mulig

 Nå er Kommune-Kari klar som app. Last den ned da vel, og velg selv hvilke områder du ønsker å få varslinger om.