For bidra til å sikre oppfølging av pasienter tilbyr nå Sauda legesenter videokonsultasjon.

Regjeringa har beslutta at alle landets barnehagar og skular framleis skal ha stengt til og med 13.april. Regjeringa og partane i arbeidslivet har 02.april oppfordra kommunane til å sikra at tilsette i kritiske samfunnsfunksjonar og sårbare barn får eit tilsyns- og omsorgstilbod heile påsken.

Tømmingen vil foreta i uke 18,19 og 20 (f.o.m. mandag den 27. april 2020).
Tømmingen starter fra gnr. 33 (Austarheimsvegen) og fortsetter t.o.m. gnr. 37.
 

 Det skal velges meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten. Er dette noe du kunne tenke deg? Les informasjonen før du melder din interesse.

 

Vi ønsker å begrense flere med smitte så lenge som mulig, og Sauda formannskap har gjort nytt vedtak i sak 037/20.  Vi ber våre innbyggere om å følge dette, og ellers følge råd og oppfordringer fra helsemyndighetene.

Sauda kommune har to spennende prosjekter på gang, som begge har som mål å gjøre Sauda til en enda bedre plass å være. Vi ønsker en felles logo for prosjektene og inviterer til idékonkurranse. Vinner-idéen premieres med Sentrumsgavekort på 2500 kr!

Kvardagen i dag er prega av at mange sit heime. Nokre er sjuke og i isolasjon, andre i karantene, og resten tek dei forhåndsreglane myndighetene kjem med om å halda seg mest muleg heime. Dette kan vera ein prøvelse for mange. Derfor bidrar folkehelsekoordinator Aslaug Tangeraas gjerne med tips til korleis ein kan halda seg både fysisk og psykisk i form. - Sjølv i desse koronatider er det viktig å fylla dagane med innhald, vera i fysisk aktivitet og halda hjerne i gang, seier ho. 

På grunn av økt skogbrannfare i Rogaland har Sauda Brannvesen v/brannsjefen innført generelt bålforbud i Sauda fra og med fredag 27.03.20 klokken 15.00.

Det betyr at det ikke er tillatt å tenne opp bål og grill, også engangsgrill, i nærheten av skog og annen utmark. Det er heller ikke tillatt med bråte- og flatebrenning nå.

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte er et døgnåpent, landsdekkende gratis tilbud til seksuelt misbrukte barn og voksne av begge kjønn, samt pårørende til seksuelt misbrukte. Hjelpeapparater kan også ringe denne telefontjenesten for råd og veiledning. Hjelpetelefonen er døgnåpen alle dager.