Samtlige i brannvesenet har denne uken vært på Akutthjelper-kurs. 2 flinke damer fra Norsk Luftambulanse var på besøk, og vi fikk en lærerik dag sammen med de. Resultatet er at Sauda kommune nå har 24 nye Nasjonale Akutthjelpere.

Med forbehold om at vi får vaksiner i uke 43, skal vi gjennomføre fellesvaksinering i uke 44. 

Sauda kommune lyser med dette ut rammeavtale for brøyting av kommunale veier, for sesongen 2020-2021, 2021-2022 og opsjons år 2022-2024.

Gruppelederen for SP

 Kommunestyret gjennomfører sitt møte på Folkets Hus onsdag 16. september fra 12.00 - 15.30. Det er mulig for publikum å følge møte som tilhører i store salen, og i tillegg vil vi streame direkte til Facebook. 

Rogaland fylkeskommune og FHI vil i september gjennomføre en spørreundersøkelse blant voksne innbyggere for å kartlegge helse, trivsel, velferd og levekår i fylket. 

Vi opplever litt for ofte at renovasjonsbodene for hytterenovasjon ikke blir brukt slik de skal.

Selv om det er tillat å brenne bål mellom 15. september og 14. april, er det fortsatt restriksjoner på hva som kan brennes, og retningslinjer på hvordan det skal gjennomføres.

I henhold til plan og bygningslovens §§ 12-3, 12-8 og 12-11 melder Sauda kommune oppstart av detaljreguleringsplan på Birkeland industriområde II på deler av 45/1,4, 44/13 og 45/75

Prisantydning for begge boliger: Kr. 1.400.000 + omkostn.

Smittespredningen av Korona er fremdeles lav nasjonalt. Men på grunn av utbrudd i noen kommuner i Rogaland har ledelsen besluttet å starte opp igjen med Koronaturnus.