Syklande Sauda inviterer små og store til å jakte sykkelposter gjennom sommeren. Postene er nærposter plassert i sentrum, sentrale turområder og langs gang- og sykkelveger. Postene står ute til 1. september og dere velger selv hvilken rekkefølge dere ønsker å finne postene i. 

Kommuneplan for Sauda 2019-2031 ble vedtatt i kommunestyremøte 20.5.2020, sak 045/2020. 

Frist for søknad om spillemidler er 1. september 2020.

Skular og SFO skal driva opplæring og følgja krav til smittevern. Frå og med 02.juni er det innført ei nivådeling på kva smitteverntiltak skulane skal følgja, den generelle smittesituasjonen i Noreg går frå raudt til gult nivå. Det vil bli laga ein lokal beredskapsplan for opp- og nedtrapping mellom tiltak på dei ulike nivå.

Det skal velges meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten for perioden 2021-2025. Oversikt over forslag på kandidater er lagt til offentlig ettersyn fra og med mandag 11. mai til og med tirsdag 26. mai 2020.

Folkehelseinstituttet (FHI) kommer med ny oppdatering som gjelder testing for koronavirus. 

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad uttaler at nå som samfunnet gradvis åpnes opp igjen vil folk være mer i kontakt med hverandre enn før. Han understreker at det er ekstra viktig at alle som er syke holder seg hjemme, at alle holder avstand til hverandre – minst en meter - og at alle fortsetter å vaske hendene grundig og ofte.

Koronaviruset smitter i hovedsak gjennom dråpesmitte ved direkte kontakt med smittet person. Det er derfor mye større sannsynlighet for smitte ved at man står tett i kø enn ved at man berører det samme bestikket og andre kontaktpunkter.

Mange kan oppleve en vanskelig økonomisk situasjon som følge av koronapandemien. Dette vil gjelde privatpersoner, men også næringsdrivende, selskaper o.l