Det er en ustabil vaksinesituasjon i Europa pga. at produsentene leverer redusert mengde vaksiner.

Sauda kommune stiller ut arbeidene fra mulighetsstudiet for Gamle Torget, i Folkets Hus. Mulighetsstudiet og et underlagsdokument for parkeringsstrategi ble presentert på et nettarrangement i november. Nå kan du se illustrasjonene i storformat på Kraft kafe (både oppe og nede).
 

I 2021 har Statsforvaltaren inngått eit samarbeid med kommunane i Rogaland og bondelaga for å motivere gardbrukarar til å fjerne piggtrådgjerde.

Vinter

 Motorferdsel i utmark kan ha stor nytteverdi. Samtidig kan det gi skade på terreng og forstyrre fugle- og dyreliv. Det kan også føre til konflikt med folk som driver friluftsliv og som setter pris på opplevelsen av fred og ro i naturen.

Lokale anbefalinger om smittevern for Haugalandet bo- og arbeidsmarkedsregion gjeldende i tidsrommet 23.02.21 - 01.03.21

Kurset varer eitt år og gjev kompetansen agronom. Oppstart er ca 20. august.

Nå har vi hatt en lang frostperiode med mye tele i bakken, og med væromslag er risikoen stor for at vannledningene fryser.

Fra og med mandag 15.02.21 vil det være nye åpningstider på kundetorget.

Lag og foreninger som ønsker å søke om kulturmidler for 2021 gjør dette elektronisk via vår hjemmeside.