Me ber alle foreldre/føresette til barn fødde i 2014 om å melde barnet sitt opp til skulestart.

Rådmannen har i dag lagt frem forslag til budsjett og økonomiplan for 2020 - 2023

Vi har lyst ut to spennende stillinger og ser frem til søknaden din.

Vaksinasjon foretas i kantinen på Åbøtunet torsdag 31.10 og torsdag 07.11 fra kl. 13.00 til kl. 14.30.

Søknadsfrist for Elite- og talentstipendet er 1. desember. 

Vi ønsker forslag på kandidater til Ildsjelprisen 2019.

 Fra og med fredag 4. oktober vil tilfeldig utvalgte personer i Rogaland motta en SMS hvor de blir bedt om å svare på en kort spørreundersøkelse. Det vil ta ca. 5 minutter å svare. 

 

Endelig resultat etter opptelling foreligger nå. Vedlagt følger oversikt over valgte kandidater m.m. 

Sauda kommune ønsker å tilby tømming av kloakk fra septiktanker, tette tanker og renseanlegg, for så mange boliger og hytter som mulig i kommunen.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12 - 12 vedtok Sauda kommunestyre i møte 19.06.19 detaljregulering, med bestemmelser, for grustak på Birkeland.