Tørke medfører betydelig økt fare for brann i skog og annen utmark. Derfor er det et generelt forbud mot bruk av åpen ild i hele landet i sommerhalvåret i skogen, på fjellet, på stranden, og ved naturområder som ikke er innmark.

Solveig og Odd Wiik er vinnere av ildsjelprisen for 2018. Et enstemmig formannskap ønsker å tildele prisen til disse to.

Sykle til jobben bilde

Det er igjen klart for kampanjen «sykle til jobben». I år starter den 24. april og avsluttes 21. juni. Vi ønsker å invitere alle i Sauda kommune til å være med.

Offentlig ettersyn i perioden 12. mars til 10. mai 2019.

Valgurne

Følgende partier har levert listeforslag til høstens kommunestyrevalg: 

IPAD

Målet er flere på nett! Kommunen ønsker å legge til rette for et lavterskeltilbud for å heve digital kompetanse blant innbyggerne.  
 

Sauda kommune legger om til web-basert elektronisk behandling av søknader for graving, vei/VA, sanitærmelding og arbeidsvarsling f.o.m. 07.03.19.

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt (k.sak 087/2018) for 2019, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges en eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i 4 uker fra 28.februar 2019.

I år starter sykle til jobben 24.april og avsluttes 21.juni. 

Oktober 2018 har Sauda legesenter tatt i bruk digital- kommunikasjon over internett mellom fastleger og pasienter. 

Fant du det du lette etter?