Alle skuletilsette i Sauda, Suldal og Hjelmeland er i dag og i går samla ulike stader på Sand for å få opplæring i bruk av IPad i opplæringa.
Målet er blant anna ei meir elevaktiv, variert og praktisk opplæring. 


Me gler oss til eit nytt og spanande skuleår

 

 

Natt til onsdag 22.08 vil det bli utført arbeid i Åbødalsvegen som gjør at vannkapasiteten i store deler av Sauda nedenfor dette vil bli redusert i perioden mellom tirsdag 21.08 kl 23:00 og onsdag 22.08 kl 06:00.

Det er lurt å la vannet renne en liten stund på det laveste punktet i huset etter kl. 06.00.


 

Sauda kommune ønsker å tilby tømming av kloakk fra septiktanker, tette tanker og renseanlegg, for så mange boliger og hytter som mulig i kommunen.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12 - 12 vedtok Sauda kommunestyre i møte 19.06.19 detaljregulering, med bestemmelser, for grustak på Birkeland.

Fra mandag 12. august kan du forhåndsstemme til Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2019 på Kundetorget.

Skuleruta for 2019/2020 er nå tilgjengelig på våre nettsider. 

Sauda kommune ønskjer alle elevar og tilsette velkomne til eit nytt skuleår!

Alle elevane i grunnskulen møter måndag 19. august kl. 08.15.

Dei tilsette møter onsdag 14. august kl. 08.00.

 

Sauda Vaksenopplæring

Det blir oppstart av nye norskkurs måndag 19.08.18. Dette er norskkurs for vaksne som har rett- og/eller plikt til norskopplæring, eller for andre som har kome til Noreg og ønskjer å læra norsk.

Innskriving / påmelding / informasjon for interesserte torsdag 15.08.19 mellom kl. 12.00 og 15.00 på Sauda Vidaregåande skule. Tlf. 971 51 982 for spørsmål.
 

 

 

 

Utleggingsmanntallet er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Kundetorget. 

Det har de siste årene vært branntilløp i Sauda som kan knyttes opp mot kjøleskap som drives av gass (butan). 
De fleste branntilløpene har vært under start/tenning av disse, og/eller kort tid etter.

 

 

Fant du det du lette etter?