Mandag 23.mai kl 17.00-19.00 på grusbanen ved stadion.

Hovedformålet med møtet er å vise muligheter for verdiskaping basert på overskuddsvarme. Innlederne vil vise til konkrete virksomheter som produserer matvarer og fòringredienser. 

Den 25.03 2022 kom den endelige avgjørelsen fra KDD angående innsigelse fra Statsforvalter på område avsatt til akvakultur i Saudafjorden i Kommuneplanens arealdel. 

Meteorologisk institutt har hevet farenivået for gress- og lyngbrann til oransje.

Personer over 80 år kan ta 2. oppfriskningsdose hvis de selv ønsker dette. Det er ikke en generell anbefaling om å ta denne, men de som ønsker kan ta den.

Det er nå vedtatt at Sauda tar imot opp til 90 nye flyktninger i år.

Hamnespy er ein framand art som legg seg som store teppe på havbotn, og fortrengjer andre artar. Hamnespy kan få alvorlege konsekvensar for norske kystområde og marine næringar.

Regjeringens instruks om midlertidig alternativ mottaksplass (AMOT) ble offentliggjort 16. mars 2022 og gjelder for personer som er fordrevet fra Ukraina, og som er i målgruppen for å få midlertidig kollektiv beskyttelse.

Sauda frivilligsentral søker deg som frivillig til mange kjekke og spennende oppgaver. 

Store mengder filler og våtservietter har samlet seg i en kum hvor vi har ett stormoverløp og tettet kloakkledningen som leder avløpsvann ned til Tangen renseanlegg.