Temaplaner

Temaplaner

 

 

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025, vedtatt 15.12.21 (PDF, 3 MB)

Alkoholpolitisk handlingsplan, 2020 - 2024 (PDF, 308 kB)

Bustadsosial handlingsplan (PDF, 280 kB)

Folkehelseoversikt Sauda (PDF, 2 MB)

Helseberedskapsplan - oppdatert desember 2014 (PDF, 566 kB)

Handlingsplan for vold i nære relasjoner (PDF, 744 kB)

Klima og energiplan (PDF, 608 kB)

Kulturminneplan - vedtatt 20.05.2020 (PDF, 7 MB)

Overordna beredskapsplan (PDF, 941 kB)

Strategisk næringsplan (PDF, 2 MB)

Trafikksikkerhetsplan 2021 - 2024 (PDF, 3 MB)

Handlingsplan for folkehelse 2019 (PDF, 884 kB)

Handlingsplan for folkehelse 2020 (PDF, 174 kB)

Handlingsplan for folkehelse 2024 (PDF, 65 kB)

Syklande Sauda - strategi 2020 - 2030 (PDF, 12 MB)

Syklande Sauda - Handlingsplan 2021 - 2024 (PDF, 6 MB)

Syklande Sauda - Plan for sykkelvegnett (PDF, 12 MB)

Leve heile livet - Rapport 2021 (PDF, 479 kB)