Asbjørn Birkeland blei valgt til Rådsordførar i Ryfylkerådet i går torsdag 06.02.2020.

 Sauda kommune har siden 2016 jobbet målrettet for å øke andelen av heltidsansatte i kommunen.

Kommunestyret vedtok i sak 079/19 kommunale betalingssatser/gebyrer for 2020.

Reforma «Leve heile livet» skal bidra til at eldre kan meistra livet lenger og ha trygghet for at dei får god hjelp når dei har behov for det. Kvalitetsreforma for dei eldre skal handla om fellesskap, aktivitet, mat og helsehjelp.

01.10.2018 starter vi med DDFL, digital dialog fastlege. Det er allerede 200 legekontor som bruker digital dialog.

 

Kommunestyret har vedtatt at det 20.06.19 etableres lokal vaktberedskap for Indre Ryfylke barnevern. 

Det har de siste årene vært branntilløp i Sauda som kan knyttes opp mot kjøleskap som drives av gass (butan). 
De fleste branntilløpene har vært under start/tenning av disse, og/eller kort tid etter.