Oversikt over tjenestetilbudene med avvik fra normal drift i perioden med koronatiltak.

 Takk for at du ønsker å melde seg som frivillig. Vi ønsker at både frivillige som er utdannet innen helse samt andre som kan bidra melder seg. 
 

Prisantydning kr. 395 000,- omkostninger

Kva er status for folkehelsa i Sauda?

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. I filmen får du svar på spørsmål som Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet).

Informasjonstelefonen er opprettet for å avlaste medisinsk nødtelefon og andre deler av helsetjenesten. Samtidig ber Helsedirektoratet folk om å lese informasjon på nett før de ringer

 Asbjørn Birkeland blei valgt til Rådsordførar i Ryfylkerådet i går torsdag 06.02.2020.

 Sauda kommune har siden 2016 jobbet målrettet for å øke andelen av heltidsansatte i kommunen.

Kommunestyret vedtok i sak 079/19 kommunale betalingssatser/gebyrer for 2020.

Reforma «Leve heile livet» skal bidra til at eldre kan meistra livet lenger og ha trygghet for at dei får god hjelp når dei har behov for det. Kvalitetsreforma for dei eldre skal handla om fellesskap, aktivitet, mat og helsehjelp.