Kommunestyret vedtok at anløpsavgiften reduseres og at det blir innført kaivederlag og varevederlag på kommunale kaier