Kvardagen i dag er prega av at mange sit heime. Nokre er sjuke og i isolasjon, andre i karantene, og resten tek dei forhåndsreglane myndighetene kjem med om å halda seg mest muleg heime. Dette kan vera ein prøvelse for mange. Derfor bidrar folkehelsekoordinator Aslaug Tangeraas gjerne med tips til korleis ein kan halda seg både fysisk og psykisk i form. - Sjølv i desse koronatider er det viktig å fylla dagane med innhald, vera i fysisk aktivitet og halda hjerne i gang, seier ho. 

På grunn av økt skogbrannfare i Rogaland har Sauda Brannvesen v/brannsjefen innført generelt bålforbud i Sauda fra og med fredag 27.03.20 klokken 15.00.

Det betyr at det ikke er tillatt å tenne opp bål og grill, også engangsgrill, i nærheten av skog og annen utmark. Det er heller ikke tillatt med bråte- og flatebrenning nå.

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte er et døgnåpent, landsdekkende gratis tilbud til seksuelt misbrukte barn og voksne av begge kjønn, samt pårørende til seksuelt misbrukte. Hjelpeapparater kan også ringe denne telefontjenesten for råd og veiledning. Hjelpetelefonen er døgnåpen alle dager.

Oversikt over tjenestetilbudene med avvik fra normal drift i perioden med koronatiltak.

 Takk for at du ønsker å melde seg som frivillig. Vi ønsker at både frivillige som er utdannet innen helse samt andre som kan bidra melder seg. 
 

Prisantydning kr. 395 000,- omkostninger

Kva er status for folkehelsa i Sauda?

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. I filmen får du svar på spørsmål som Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet).

Forslaget på aktuelle kandidater er lagt ut til offentlig ettersyn fra og med 2. mars til og med 17. mars 2020. 

Informasjonstelefonen er opprettet for å avlaste medisinsk nødtelefon og andre deler av helsetjenesten. Samtidig ber Helsedirektoratet folk om å lese informasjon på nett før de ringer