Følgende partier har levert listeforslag til høstens kommunestyrevalg: 

Målet er flere på nett! Kommunen ønsker å legge til rette for et lavterskeltilbud for å heve digital kompetanse blant innbyggerne.  
 

Sauda kommune legger om til web-basert elektronisk behandling av søknader for graving, vei/VA, sanitærmelding og arbeidsvarsling f.o.m. 07.03.19.

Til deg som trenger å komme i gang med livsstilsendringer.

Kommunestyret vedtok at anløpsavgiften reduseres og at det blir innført kaivederlag og varevederlag på kommunale kaier

Fant du det du lette etter?