I krisepakke 3 er det satt av 600 millionar til å styrka kommunale næringsfond. Sauda har fått tildelt 776 000 kr som skal bidra til auka aktivitet, sysselsetning og verdiskaping basert på lokale utfordringar, behov og potensial. 

Kommuneplan for Sauda 2019-2031 ble vedtatt i kommunestyremøte 20.5.2020, sak 045/2020. 

Frist for søknad om spillemidler er 1. september 2020.

Skular og SFO skal driva opplæring og følgja krav til smittevern. Frå og med 02.juni er det innført ei nivådeling på kva smitteverntiltak skulane skal følgja, den generelle smittesituasjonen i Noreg går frå raudt til gult nivå. Det vil bli laga ein lokal beredskapsplan for opp- og nedtrapping mellom tiltak på dei ulike nivå.

Koronaviruset smitter i hovedsak gjennom dråpesmitte ved direkte kontakt med smittet person. Det er derfor mye større sannsynlighet for smitte ved at man står tett i kø enn ved at man berører det samme bestikket og andre kontaktpunkter.

Mange kan oppleve en vanskelig økonomisk situasjon som følge av koronapandemien. Dette vil gjelde privatpersoner, men også næringsdrivende, selskaper o.l 

For bidra til å sikre oppfølging av pasienter tilbyr nå Sauda legesenter videokonsultasjon.

Kvardagen i dag er prega av at mange sit heime. Nokre er sjuke og i isolasjon, andre i karantene, og resten tek dei forhåndsreglane myndighetene kjem med om å halda seg mest muleg heime. Dette kan vera ein prøvelse for mange. Derfor bidrar folkehelsekoordinator Aslaug Tangeraas gjerne med tips til korleis ein kan halda seg både fysisk og psykisk i form. - Sjølv i desse koronatider er det viktig å fylla dagane med innhald, vera i fysisk aktivitet og halda hjerne i gang, seier ho. 

På grunn av økt skogbrannfare i Rogaland har Sauda Brannvesen v/brannsjefen innført generelt bålforbud i Sauda fra og med fredag 27.03.20 klokken 15.00.

Det betyr at det ikke er tillatt å tenne opp bål og grill, også engangsgrill, i nærheten av skog og annen utmark. Det er heller ikke tillatt med bråte- og flatebrenning nå.