IMG_3685-2

Skoleruta for hele 2019 og 2020 er nå tilgjengelig på våre nettsider. 

Til deg som trenger å komme i gang med livsstilsendringer.

Fargeløpet i Sauda1 2018

Vedtatt av Kommunestyret i sak 087/18 den 12.12.2018. 

Sønnå kraftverk

Statkraft og Aktieselskabet Saudefaldene har i flere år vært uenige om hvem som er forpliktet til å betale eiendomsskatt til Sauda kommune for kraftanlegget Sønnå Høy.

Foto: Andrew Meredith

Asbjørn Birkeland, SP

Formannskapet har i dag gitt følgende innstilling til Kommunestyret til budsjett- og økonomibehandlingen:

Roy Ove Kvernenes 1

Fra fakturering i september 2018 vil det bli endringer i Sauda Kommunes fakturadistribusjon.

01.10.2018 starter vi med DDFL, digital dialog fastlege. Det er allerede 200 legekontor som bruker digital dialog.

 

Sprøyte

 Alle kvinner født 1991 og senere får tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram.

Kommunestyret vedtok at anløpsavgiften reduseres og at det blir innført kaivederlag og varevederlag på kommunale kaier

Fant du det du lette etter?