Det vil også i år bli anledning til å gjennomføre måling av radongass i bolig.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar får nå tilbud om en tredje vaksinedose.

Orientering om praksis i håndtering av små tiltak i hensynssonene for marin grense og mulig kvikkleire i Sauda kommune

På grunn av oppussing vil rådhuset holdes stengt fra uke 25, og i ett år.

Kommune Kari gir svar på alt mulig

 Nå er Kommune-Kari klar som app. Last den ned da vel, og velg selv hvilke områder du ønsker å få varslinger om. 

Fra 1. mai skal det bli enklere og billigere å bygge terrasser og små tilbygg på egen eiendom.

Enhet for hjemmetjenester i Sauda kommune har fått tilskudd til aktivitetstilbud, herunder måltidsvenn og bussturer, hos eldre og seniorer som bor hjemme eller i omsorgsbolig. 

Sauda kommune har fått på plass en nasjonal løsning for å sende bekymringsmelding til barnevernet. 

For Sauda KF skal sammen med Hy2gn Norge AS lede en mulighetsstudie for å undersøke, og legge til rette for etablering av storskala produksjon av grønn ammoniakk i Sauda.

I 2021 har Statsforvaltaren inngått eit samarbeid med kommunane i Rogaland og bondelaga for å motivere gardbrukarar til å fjerne piggtrådgjerde.