01.10.2018 starter vi med DDFL, digital dialog fastlege. Det er allerede 200 legekontor som bruker digital dialog.

 

Kommunestyret vedtok i går at det fra 20.06.19 etableres lokal vaktberedskap for Indre Ryfylke barnevern. 

Mandag 24. juni åpner Sauda Ferie og Fritid turistinformasjonen i Folkets Hus. 

 

 

Sprøyte

 Alle kvinner født 1991 og senere får tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram.

Vedtatt av Kommunestyret i sak 087/18 den 12.12.2018. 

Fylkesmannen i Rogaland arrangerte torsdag og fredag, 13. - 14. juni, beredskapssamling i Sauda. 

 

Søknad om spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv, samt kulturbygg, må sendes Sauda kommune elektronisk innen 1. september 2019.

Ferieavvikling starter i uke 26 t.o.m uke 33. Driften på Sauda legesenter blir redusert. Det betyr lav aktivitet på legesenteret i denne perioden. Øyeblikkelig hjelp og utøving av nødvendig helsehjelp vil ikke bli påvirket.

Offentlig ettersyn i perioden 12. mars til 10. mai 2019.

Tørke medfører betydelig økt fare for brann i skog og annen utmark. Derfor er det et generelt forbud mot bruk av åpen ild i hele landet i sommerhalvåret i skogen, på fjellet, på stranden, og ved naturområder som ikke er innmark.

Fant du det du lette etter?