Sauda kommune ønskjer alle elevar og tilsette velkomne til eit nytt skuleår!

Alle elevane i grunnskulen møter måndag 19. august kl. 08.15.

Dei tilsette møter onsdag 14. august kl. 08.00.

 

Sauda Vaksenopplæring

Det blir oppstart av nye norskkurs måndag 19.08.18. Dette er norskkurs for vaksne som har rett- og/eller plikt til norskopplæring, eller for andre som har kome til Noreg og ønskjer å læra norsk.

Innskriving / påmelding / informasjon for interesserte torsdag 15.08.19 mellom kl. 12.00 og 15.00 på Sauda Vidaregåande skule. Tlf. 971 51 982 for spørsmål.
 

 

 

 

Utleggingsmanntallet er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Kundetorget. 

Det har de siste årene vært branntilløp i Sauda som kan knyttes opp mot kjøleskap som drives av gass (butan). 
De fleste branntilløpene har vært under start/tenning av disse, og/eller kort tid etter.

 

 

01.10.2018 starter vi med DDFL, digital dialog fastlege. Det er allerede 200 legekontor som bruker digital dialog.

 

Kommunestyret vedtok i går at det fra 20.06.19 etableres lokal vaktberedskap for Indre Ryfylke barnevern. 

Mandag 24. juni åpner Sauda Ferie og Fritid turistinformasjonen i Folkets Hus. 

 

 

Sprøyte

 Alle kvinner født 1991 og senere får tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram.

Vedtatt av Kommunestyret i sak 087/18 den 12.12.2018. 

Fylkesmannen i Rogaland arrangerte torsdag og fredag, 13. - 14. juni, beredskapssamling i Sauda. 

 

Søknad om spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv, samt kulturbygg, må sendes Sauda kommune elektronisk innen 1. september 2019.