Krisesenteret vest IKS (KV) gir tilbud til 180 000 innbyggere i 17 eierkommuner. 

Søknad om spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv, samt kulturbygg, må sendes Sauda kommune elektronisk innen 1. september 2019.

Sauda Kommune henter drikkevannet fra brønner 25-100m under bakkenivå, videre går dette til et vannbehandlingsanlegg der det går gjennom et filter av marmorsand som skal fjerne eventuelle partikler og hever PH'en på vannet fra 6 til ca. 7,2.

Ferieavvikling starter i uke 26 t.o.m uke 33. Driften på Sauda legesenter blir redusert. Det betyr lav aktivitet på legesenteret i denne perioden. Øyeblikkelig hjelp og utøving av nødvendig helsehjelp vil ikke bli påvirket.

Offentlig ettersyn i perioden 12. mars til 10. mai 2019.

Tørke medfører betydelig økt fare for brann i skog og annen utmark. Derfor er det et generelt forbud mot bruk av åpen ild i hele landet i sommerhalvåret i skogen, på fjellet, på stranden, og ved naturområder som ikke er innmark.

Følgende partier har levert listeforslag til høstens kommunestyrevalg: 

Målet er flere på nett! Kommunen ønsker å legge til rette for et lavterskeltilbud for å heve digital kompetanse blant innbyggerne.  
 

Sauda kommune legger om til web-basert elektronisk behandling av søknader for graving, vei/VA, sanitærmelding og arbeidsvarsling f.o.m. 07.03.19.

Skoleruta for hele 2019 og 2020 er nå tilgjengelig på våre nettsider. 

Fant du det du lette etter?