Folkehelseinstituttet (FHI) kommer med ny oppdatering som gjelder testing for koronavirus. 

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad uttaler at nå som samfunnet gradvis åpnes opp igjen vil folk være mer i kontakt med hverandre enn før. Han understreker at det er ekstra viktig at alle som er syke holder seg hjemme, at alle holder avstand til hverandre – minst en meter - og at alle fortsetter å vaske hendene grundig og ofte.

Koronaviruset smitter i hovedsak gjennom dråpesmitte ved direkte kontakt med smittet person. Det er derfor mye større sannsynlighet for smitte ved at man står tett i kø enn ved at man berører det samme bestikket og andre kontaktpunkter.

Mange kan oppleve en vanskelig økonomisk situasjon som følge av koronapandemien. Dette vil gjelde privatpersoner, men også næringsdrivende, selskaper o.l 

For bidra til å sikre oppfølging av pasienter tilbyr nå Sauda legesenter videokonsultasjon.

Kvardagen i dag er prega av at mange sit heime. Nokre er sjuke og i isolasjon, andre i karantene, og resten tek dei forhåndsreglane myndighetene kjem med om å halda seg mest muleg heime. Dette kan vera ein prøvelse for mange. Derfor bidrar folkehelsekoordinator Aslaug Tangeraas gjerne med tips til korleis ein kan halda seg både fysisk og psykisk i form. - Sjølv i desse koronatider er det viktig å fylla dagane med innhald, vera i fysisk aktivitet og halda hjerne i gang, seier ho. 

På grunn av økt skogbrannfare i Rogaland har Sauda Brannvesen v/brannsjefen innført generelt bålforbud i Sauda fra og med fredag 27.03.20 klokken 15.00.

Det betyr at det ikke er tillatt å tenne opp bål og grill, også engangsgrill, i nærheten av skog og annen utmark. Det er heller ikke tillatt med bråte- og flatebrenning nå.

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte er et døgnåpent, landsdekkende gratis tilbud til seksuelt misbrukte barn og voksne av begge kjønn, samt pårørende til seksuelt misbrukte. Hjelpeapparater kan også ringe denne telefontjenesten for råd og veiledning. Hjelpetelefonen er døgnåpen alle dager.

Oversikt over tjenestetilbudene med avvik fra normal drift i perioden med koronatiltak.

 Takk for at du ønsker å melde seg som frivillig. Vi ønsker at både frivillige som er utdannet innen helse samt andre som kan bidra melder seg.