Søknader om spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv, samt kulturbygg, må leveres elektronisk innen 1. september 2021.

Syklande Sauda inviterer igjen små og store til å jakte sykkelposter fra 15. juni til 1. oktober. 

I samsvar med §§12-3, 12-8 og 12-11 i plan- og bygningslova blir det med dette varsla oppstart av privat detaljreguleringsarbeid for del av gnr. 50 bnr. 1 Maldal i Sauda kommune. Oppdragsgjevar er Fibi AS. 

Orientering om praksis i håndtering av små tiltak i hensynssonene for marin grense og mulig kvikkleire i Sauda kommune

På grunn av oppussing vil rådhuset holdes stengt fra uke 25, og i ett år.

Bildet er fra badeområde

 Lurer du på hva badetemperaturen er på de mest vanlige badeplassene i Sauda? Da kan du sjekke følgende link. 

Kommune Kari gir svar på alt mulig

 Nå er Kommune-Kari klar som app. Last den ned da vel, og velg selv hvilke områder du ønsker å få varslinger om. 

Fra 1. mai skal det bli enklere og billigere å bygge terrasser og små tilbygg på egen eiendom.

Vi har nå fått svar på alle prøvene som ble tatt i helgen, samt i forrige uke, i forbindelse med smitteutbruddet knyttet til Sauda Bilverkstad/Meca Sauda.

Hittil har Sauda hatt enkelttilfelle med Covid19 smitte. Nå har vi et smitteutbrudd lokalisert til en bedrift i Sauda. 3 av 5 ansatte har fått påvist smitte ved den pågående smittesporing.