Leif Gunnar Mo

 Vi gratulerer Leif Gunnar Mo. Et enstemmig formannskap vedtok at Leif Gunnar Mo blir tildelt ildsjelprisen 2019 for sitt arbeid. 

Sauda kommune følger nasjonale råd om fritidsreiser innenlands, som gjelder fra 21 april og inntil videre.

Mange kan oppleve en vanskelig økonomisk situasjon som følge av koronapandemien. Dette vil gjelde privatpersoner, men også næringsdrivende, selskaper o.l 

Regjeringen informerte i går om at tiltak med stengte barnehager og skoler vil fortsette etter påske.

For bidra til å sikre oppfølging av pasienter tilbyr nå Sauda legesenter videokonsultasjon.

Tømmingen vil foreta i uke 18,19 og 20 (f.o.m. mandag den 27. april 2020).
Tømmingen starter fra gnr. 33 (Austarheimsvegen) og fortsetter t.o.m. gnr. 37.
 

 Det skal velges meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten. Er dette noe du kunne tenke deg? Les informasjonen før du melder din interesse.

 

Vi ønsker å begrense flere med smitte så lenge som mulig, og Sauda formannskap har gjort nytt vedtak i sak 037/20.  Vi ber våre innbyggere om å følge dette, og ellers følge råd og oppfordringer fra helsemyndighetene.

Kvardagen i dag er prega av at mange sit heime. Nokre er sjuke og i isolasjon, andre i karantene, og resten tek dei forhåndsreglane myndighetene kjem med om å halda seg mest muleg heime. Dette kan vera ein prøvelse for mange. Derfor bidrar folkehelsekoordinator Aslaug Tangeraas gjerne med tips til korleis ein kan halda seg både fysisk og psykisk i form. - Sjølv i desse koronatider er det viktig å fylla dagane med innhald, vera i fysisk aktivitet og halda hjerne i gang, seier ho.