Rogaland fylkeskommune og FHI vil i september gjennomføre en spørreundersøkelse blant voksne innbyggere for å kartlegge helse, trivsel, velferd og levekår i fylket. 

Vi opplever litt for ofte at renovasjonsbodene for hytterenovasjon ikke blir brukt slik de skal.

I henhold til plan og bygningslovens §§ 12-3, 12-8 og 12-11 melder Sauda kommune oppstart av detaljreguleringsplan på Birkeland industriområde II på deler av 45/1,4, 44/13 og 45/75

Smittespredningen av Korona er fremdeles lav nasjonalt. Men på grunn av utbrudd i noen kommuner i Rogaland har ledelsen besluttet å starte opp igjen med Koronaturnus.

Bildet er fra badeområde

 Lurer du på hva badetemperaturen er på de mest vanlige badeplassene i Sauda? Da kan du sjekke følgende link. 

Visma sin logo

 Barnehagene i Sauda har tatt i bruk appen Min barnehage. 
Denne brukes for å registrere når barna kommer/går. I denne appen registreres også fravær.

Det skal være trygt og godt for barn og unge å vokse opp i vår kommune. Av og til oppstår det likevel utfordringer og vanskeligheter som gjør at ikke alle har det så bra. Hva gjør du dersom du lurer på om et barn eller en ungdom trenger hjelp?

I samsvar med §§12-3, 12-8 og 12-11 i plan- og bygningsloven blir det med dette varslet oppstart av privat detaljregulering.

Utenlandsreiser - også til "grønne land" - kan representere en økt risiko for smitte av covid-19 inn i helseinstitusjoner. Mandag 20. juli kom Helsedirektoratet med nye råd for helsepersonell som har vært i utlandet eller har besøk som har vært i utlandet.