SV sin representant i kommunestyret

Møtet i dag strømmes på kommunens Facebookside og nederst i denne artikkelen fra kl 12.00.

Innpakking av pasient under øvelse

Til høsten skal Sauda kommune gjennomføre en beredskapsøvelse sammen med nødetatene og flere samarbeidende organisasjoner.

SDMS Fellesavdelingen vil i sommer samdrifte 1. og 2. etg. på et plan, med iverksettelse fom. i dag onsdag 1. juni – tom. mandag 14. august. 

Kapasiteten vil være minimal for å gi anledning til helsepersonell å avvikle ferien. 

Meteorologisk institutt har hevet farenivået for gress- og lyngbrann til oransje.

Rotteproblemer

 Sauda Kommune har fått flere henvendelser angående problemer med rotter. 

Det er nå vedtatt at Sauda tar imot opp til 90 nye flyktninger i år.

Vinter

 Motorferdsel i utmark kan ha stor nytteverdi. Samtidig kan det gi skade på terreng og forstyrre fugle- og dyreliv. Det kan også føre til konflikt med folk som driver friluftsliv og som setter pris på opplevelsen av fred og ro i naturen.

Regjeringens instruks om midlertidig alternativ mottaksplass (AMOT) ble offentliggjort 16. mars 2022 og gjelder for personer som er fordrevet fra Ukraina, og som er i målgruppen for å få midlertidig kollektiv beskyttelse.

Reforma «Leve heile livet» skal bidra til at eldre kan meistra livet lenger og ha trygghet for at dei får god hjelp når dei har behov for det. Kvalitetsreforma for dei eldre skal handla om fellesskap, aktivitet, mat og helsehjelp.