Skuleruta for 2019/2020 er nå tilgjengelig på våre nettsider. 

Det har de siste årene vært branntilløp i Sauda som kan knyttes opp mot kjøleskap som drives av gass (butan). 
De fleste branntilløpene har vært under start/tenning av disse, og/eller kort tid etter.

 

 

01.10.2018 starter vi med DDFL, digital dialog fastlege. Det er allerede 200 legekontor som bruker digital dialog.

 

Kommunestyret vedtok i går at det fra 20.06.19 etableres lokal vaktberedskap for Indre Ryfylke barnevern. 

Sprøyte

 Alle kvinner født 1991 og senere får tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram.

Til deg som trenger å komme i gang med livsstilsendringer.

Kommunestyret vedtok at anløpsavgiften reduseres og at det blir innført kaivederlag og varevederlag på kommunale kaier