Mindre endring av kommuneplanens arealdel:
Endringen gjelder H910 og mindre justeringer i plankart og bestemmelser

Legemiddelverket ber personer som er vaksinert med AstraZeneca de siste 14 dagene og som opplever økt sykdomsfølelse med flere blå flekker (hudblødninger) mer enn tre dager etter vaksinasjon oppsøker legevakt eller fastlege umiddelbart.

 

Nye råd i forbindelse med økt smitte i våre nærområder. 

Det er en ustabil vaksinesituasjon i Europa pga. at produsentene leverer redusert mengde vaksiner.

Sauda kommune stiller ut arbeidene fra mulighetsstudiet for Gamle Torget, i Folkets Hus. Mulighetsstudiet og et underlagsdokument for parkeringsstrategi ble presentert på et nettarrangement i november. Nå kan du se illustrasjonene i storformat på Kraft kafe (både oppe og nede).
 

I 2021 har Statsforvaltaren inngått eit samarbeid med kommunane i Rogaland og bondelaga for å motivere gardbrukarar til å fjerne piggtrådgjerde.

Vinter

 Motorferdsel i utmark kan ha stor nytteverdi. Samtidig kan det gi skade på terreng og forstyrre fugle- og dyreliv. Det kan også føre til konflikt med folk som driver friluftsliv og som setter pris på opplevelsen av fred og ro i naturen.

Fra og med mandag 15.02.21 vil det være nye åpningstider på kundetorget.

Gjelder følgende:  gnr/bnr 24/2, 24/1, 26/4, 23/2 og 24/2.