Ferieavvikling starter i uke 26 t.o.m uke 33. Driften på Sauda legesenter blir redusert. Det betyr lav aktivitet på legesenteret i denne perioden. Øyeblikkelig hjelp og utøving av nødvendig helsehjelp vil ikke bli påvirket.

Ola Fagerheim - den store treskjæraren frå Sauda.

Nå er vi snart halvveis i kampanjen og det gleder oss at så mange deltar! 

Offentlig ettersyn i perioden 12. mars til 10. mai 2019.

Firmaet JTR Gruppen As, kommer til Sauda for å tømme septikktanker. 
Tømmingen vil foreta i uke 21 og 22 (f.o.m mandag den 20. mai 2019).

Tørke medfører betydelig økt fare for brann i skog og annen utmark. Derfor er det et generelt forbud mot bruk av åpen ild i hele landet i sommerhalvåret i skogen, på fjellet, på stranden, og ved naturområder som ikke er innmark.

Sykle til jobben bilde

Det er igjen klart for kampanjen «sykle til jobben». I år starter den 24. april og avsluttes 21. juni. Vi ønsker å invitere alle i Sauda kommune til å være med.

Valgurne

Følgende partier har levert listeforslag til høstens kommunestyrevalg: 

IPAD

Målet er flere på nett! Kommunen ønsker å legge til rette for et lavterskeltilbud for å heve digital kompetanse blant innbyggerne.  
 

Sauda kommune legger om til web-basert elektronisk behandling av søknader for graving, vei/VA, sanitærmelding og arbeidsvarsling f.o.m. 07.03.19.

Fant du det du lette etter?