Det vil være trafikktelling ved Svandalsfossen i dag tirsdag 19.03.2019 kl. 12.00 til onsdag 20.03.2019 kl. 12.00, samt fredag 29.03.19 kl. 12.00 til lørdag 30.03.2019 kl. 12.00.

IPAD

Målet er flere på nett! Kommunen ønsker å legge til rette for et lavterskeltilbud for å heve digital kompetanse blant innbyggerne.  
 

Offentlig ettersyn i perioden 12. mars til 10. mai 2019.

Kommunestyret vedtok oppdatert delegeringsreglement i møte 13. mars 2019. 

Saudahallen arrangerer svømmekurs for de som allerede har vært på kurs eller ikke er nybegynnere og kan svømme litt.

I løpet av de to siste dagene har ca 180 ansatte i Helse og omsorg vært på kurs.

Sauda kommune legger om til web-basert elektronisk behandling av søknader for graving, vei/VA, sanitærmelding og arbeidsvarsling f.o.m. 07.03.19.

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt (k.sak 087/2018) for 2019, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges en eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i 4 uker fra 28.februar 2019.

I år starter sykle til jobben 24.april og avsluttes 21.juni. 

Dersom du er spesielt utsatt for å pådra deg fallskader, og ikke kan hente strøsand selv, har Sauda Frivillighetssentral i samarbeid med Miljøpatruljen og Heimetenesten et tilbud om utkjøring av gratis strøsand.

Fant du det du lette etter?