Vegen til Breiborg/Slettedalen er fortsatt stengt etter at det gikk ras fredag kveld.

På grunn av økt skogbrannfare i Rogaland har Sauda Brannvesen v/brannsjefen innført generelt bålforbud i Sauda fra og med fredag 27.03.20 klokken 15.00.

Det betyr at det ikke er tillatt å tenne opp bål og grill, også engangsgrill, i nærheten av skog og annen utmark. Det er heller ikke tillatt med bråte- og flatebrenning nå.

 Det skal velges meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten. Er dette noe du kunne tenke deg? Les informasjonen før du melder din interesse.

 

Vi ønsker å begrense flere med smitte så lenge som mulig, og Sauda kommunestyre har gjort nytt vedtak i sak 015/20.  Vi ber våre innbyggere om å følge dette, og ellers følge råd og oppfordringer fra helsemyndighetene.

Informasjon til føresette i skule og SFO og barnehage

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte er et døgnåpent, landsdekkende gratis tilbud til seksuelt misbrukte barn og voksne av begge kjønn, samt pårørende til seksuelt misbrukte. Hjelpeapparater kan også ringe denne telefontjenesten for råd og veiledning. Hjelpetelefonen er døgnåpen alle dager.

Oversikt over tjenestetilbudene med avvik fra normal drift i perioden med koronatiltak.

 Takk for at du ønsker å melde seg som frivillig. Vi ønsker at både frivillige som er utdannet innen helse samt andre som kan bidra melder seg. 
 

I forbindelse med et prosjekt på Tangen må alle båter som ligger på kommunal tomt nede ved pumpehuset fjernes.