Sauda kommune gjennom entreprenør Brødrene Selvik AS jobber med utbedring av kryss og parkeringsplass ved Andedammen/Stadion. 

Alle henvendelser vedrørende skatt for privatpersoner, næringsdrivende og AS’er må rettes til:

 Asbjørn Birkeland blei valgt til Rådsordførar i Ryfylkerådet i går torsdag 06.02.2020.

 Takk for at du ønsker å melde seg som frivillig. Vi ønsker at både frivillige som er utdannet innen helse samt andre som kan bidra melder seg. 
 

Reforma «Leve heile livet» skal bidra til at eldre kan meistra livet lenger og ha trygghet for at dei får god hjelp når dei har behov for det. Kvalitetsreforma for dei eldre skal handla om fellesskap, aktivitet, mat og helsehjelp.

Det kastes mye rart i toalettet og resultatet kan bli tette avløp. Kun avføring, urin og toalettpapir skal i toalettet, alt annet skal kildesorteres og kastes som søppel.

Ryfylke vassområde gjer tiltak

 Sjøauren slit. Det er bakgrunnen for at det denne veka er gjennomført habitatforbetrande tiltak i Risvollelva.

Bilde av ordfører Asbjørn Birkeland med ordførerkjede

Ordfører Asbjørn Birkeland kunne i formannskapsmøte i dag informere om følgende: Oslo tingrett har gitt kommunene Sauda, Suldal og Ås og partshjelper LVK fullt medhold i saken Statnett har anlagt mot kommunene om eiendomsskatt på selskapets nettanlegg.

Samtlige i brannvesenet har denne uken vært på Akutthjelper-kurs. 2 flinke damer fra Norsk Luftambulanse var på besøk, og vi fikk en lærerik dag sammen med de. Resultatet er at Sauda kommune nå har 24 nye Nasjonale Akutthjelpere.