Det er en stor glede å tilby stillingen som personalsjef for Sauda kommune til rektor ved Fløgstad skole, Brynjar Saua, sier Rune Kloster Tvedt, rådmann i Sauda kommune. 

Formannskapet vedtok i møte 13. november følgende innstilling til Kommunestyret i sak 096/19.  Lagt ut til offentlig gjennomsyn til og med 6. desember. 

Det har de siste årene vært branntilløp i Sauda som kan knyttes opp mot kjøleskap som drives av gass (butan). 
De fleste branntilløpene har vært under start/tenning av disse, og/eller kort tid etter.

 

 

Kommunestyret vedtok at anløpsavgiften reduseres og at det blir innført kaivederlag og varevederlag på kommunale kaier