01.10.2018 starter vi med DDFL, digital dialog fastlege. Det er allerede 200 legekontor som bruker digital dialog.

 

Kommunestyret har vedtatt at det 20.06.19 etableres lokal vaktberedskap for Indre Ryfylke barnevern. 

Det har de siste årene vært branntilløp i Sauda som kan knyttes opp mot kjøleskap som drives av gass (butan). 
De fleste branntilløpene har vært under start/tenning av disse, og/eller kort tid etter.