Kvardagen i dag er prega av at mange sit heime. Nokre er sjuke og i isolasjon, andre i karantene, og resten tek dei forhåndsreglane myndighetene kjem med om å halda seg mest muleg heime. Dette kan vera ein prøvelse for mange. Derfor bidrar folkehelsekoordinator Aslaug Tangeraas gjerne med tips til korleis ein kan halda seg både fysisk og psykisk i form. - Sjølv i desse koronatider er det viktig å fylla dagane med innhald, vera i fysisk aktivitet og halda hjerne i gang, seier ho. 

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte er et døgnåpent, landsdekkende gratis tilbud til seksuelt misbrukte barn og voksne av begge kjønn, samt pårørende til seksuelt misbrukte. Hjelpeapparater kan også ringe denne telefontjenesten for råd og veiledning. Hjelpetelefonen er døgnåpen alle dager.

Oversikt over tjenestetilbudene med avvik fra normal drift i perioden med koronatiltak.

01.10.2018 starter vi med DDFL, digital dialog fastlege. Det er allerede 200 legekontor som bruker digital dialog.

 

Kommunestyret har vedtatt at det 20.06.19 etableres lokal vaktberedskap for Indre Ryfylke barnevern.