På grunn av oppussing vil rådhuset holdes stengt fra uke 25 i 2021, og i ett år.

Sauda kommune har fått på plass en nasjonal løsning for å sende bekymringsmelding til barnevernet. 

For Sauda KF skal sammen med Hy2gn Norge AS lede en mulighetsstudie for å undersøke, og legge til rette for etablering av storskala produksjon av grønn ammoniakk i Sauda.

Kommunestyret behandlet forslag til budsjett og økonomiplan for 2021 - 2024 i møte 16.12.20. 

Gebyrregulativet for 2021 ble vedtatt i kommunestyret 16.12.20 i sak 130/20.

Sauda kommune har kjøpt inn bioposer til matavfall som vil bli delt ut til alle abonnementer.

Samtlige i brannvesenet har denne uken vært på Akutthjelper-kurs. 2 flinke damer fra Norsk Luftambulanse var på besøk, og vi fikk en lærerik dag sammen med de. Resultatet er at Sauda kommune nå har 24 nye Nasjonale Akutthjelpere.

Mange kan oppleve en vanskelig økonomisk situasjon som følge av koronapandemien. Dette vil gjelde privatpersoner, men også næringsdrivende, selskaper o.l 

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte er et døgnåpent, landsdekkende gratis tilbud til seksuelt misbrukte barn og voksne av begge kjønn, samt pårørende til seksuelt misbrukte. Hjelpeapparater kan også ringe denne telefontjenesten for råd og veiledning. Hjelpetelefonen er døgnåpen alle dager.

01.10.2018 starter vi med DDFL, digital dialog fastlege. Det er allerede 200 legekontor som bruker digital dialog.