Vi opplever litt for ofte at renovasjonsbodene for hytterenovasjon ikke blir brukt slik de skal.

Smittespredningen av Korona er fremdeles lav nasjonalt. Men på grunn av utbrudd i noen kommuner i Rogaland har ledelsen besluttet å starte opp igjen med Koronaturnus.

Bildet er fra badeområde

 Lurer du på hva badetemperaturen er på de mest vanlige badeplassene i Sauda? Da kan du sjekke følgende link. 

Visma sin logo

 Barnehagene i Sauda har tatt i bruk appen Min barnehage. 
Denne brukes for å registrere når barna kommer/går. I denne appen registreres også fravær.

Det skal være trygt og godt for barn og unge å vokse opp i vår kommune. Av og til oppstår det likevel utfordringer og vanskeligheter som gjør at ikke alle har det så bra. Hva gjør du dersom du lurer på om et barn eller en ungdom trenger hjelp?

I krisepakke 3 er det satt av 600 millionar til å styrka kommunale næringsfond. Sauda har fått tildelt 776 000 kr som skal bidra til auka aktivitet, sysselsetning og verdiskaping basert på lokale utfordringar, behov og potensial. 

Skular og SFO skal driva opplæring og følgja krav til smittevern. Frå og med 02.juni er det innført ei nivådeling på kva smitteverntiltak skulane skal følgja, den generelle smittesituasjonen i Noreg går frå raudt til gult nivå. Det vil bli laga ein lokal beredskapsplan for opp- og nedtrapping mellom tiltak på dei ulike nivå.

Koronaviruset smitter i hovedsak gjennom dråpesmitte ved direkte kontakt med smittet person. Det er derfor mye større sannsynlighet for smitte ved at man står tett i kø enn ved at man berører det samme bestikket og andre kontaktpunkter.

Mange kan oppleve en vanskelig økonomisk situasjon som følge av koronapandemien. Dette vil gjelde privatpersoner, men også næringsdrivende, selskaper o.l