Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel

Fra 1. januar 2018 er kommunene tildelt myndighet til å foreta vigsel (vielser).

Hvordan går du fram om du vil gifte deg borgerlig?

For å inngå ekteskap i Norge, må Staten først gjennomføre en prøving av ekteskapsvilkårene. Dette utføres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. Deretter får du en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder, og må være gyldig på vigselstidspunktet.

Når du har mottatt prøvingsattest skal originalen sendes kommunen. Vi gjør oppmerksom på at prøvingsattesten kun er gyldig fire måneder og må være gyldig på datoen for vielse.

 

Reservere dato for vigsel

Dere kan reservere dato for vigsel før prøvingsattesten er mottatt.

Husk at dette må gjøres i god tid, senest tre uker før ønsket dato for vigsel. Bruk skjemaet øverst på siden. 

  • Sett gjerne opp alternative datoer, i tilfelle førstevalget skulle være opptatt
  • Vigsler gjennomføres fredager mellom klokken 12.00 og 15.00
  • Første lørdag hver måned gjennomføres vigsler mellom klokken 12.00 og 14.00
  • Det er dessverre ikke mulig å bestille tid via telefon.
  • Når elektronisk bestilling er mottatt sender kommunen et brev som bekrefter avtalt dato
  • Alle som ønsker det kan gifte seg borgerlig i Sauda kommune.
  • Navngi gjerne personene fra formannskapet (personer med vigselsrett) som du ønsker skal gjennomføre vigsel. 

Prøvingsattesten må være kommunen i hende senest tre uker før vigsel finner sted, vigsel kan ikke finne sted før kommunen har mottatt prøvingsattesten.

 

Vigselsmyndighet

Ordfører og varaordfører har vigselsmyndighet i henhold til lov. Dette gjelder Asbjørn Birkeland, ordfører og Sigrid Bojesen Fatnes, varaordfører. 

Kommunestyret vedtok i sak 073/19 å gi vigselsrett til alle medlemmer av formannskapet. Vigselsmyndighet gis da i tillegg til: Morten Maldal, Vegard Birkeland Rød, Jane Nordhagen Ilstad, Hallgeir Amdal og Siv Hege Lund. 
Vedtaket gjelder fra 11.12.2019. 

Hvor foregår vigsel?

Vigsler foregår hovedsakelig i Kommunestyresalen og er gratis.  Rommet har plass til omtrent 25 personer. Det er mulig å se rommet i Rådhusets normale åpningstider etter avtale med Kundetorget.

Ved behov for universell utforming vil seremonien foregå i Nye Salen Folkets Hus, og vil ikke medføre ekstra kostnader. 

Etter vedtak i sak 082/18 kan brudeparet velge å vie seg i Nye Salen Folkets Hus. Dette vil medføre en kostnad på kr 3750 inkl. m.v.a. (dersom det ikke er behov for universell utforming). 

 

Seremonien

Kommunen sørger for det praktiske som oppsett, blomster og lys.

Seremonien kan vare opptil 15 minutter. Dere må ta høyde for å tilpasse seremonien til andre begivenheter i Rådhuset.

Kostnad og eventuelle gebyr

Tilbudet er gratis for innbyggere i Sauda kommune så lenge du vil gifte deg i lokalet kommunen tilbyr og i vår åpningstid.

Kommunen tilbyr kommunestyresalen gratis og fra og med 01.01.2020 Nye Salen Folkets Hus gratis inntil rådhuset er ferdig pusset opp.  

Dersom du har ønske om annet lokale/pynt enn det kommunen tilbyr, eller andre ting (musikk, diktlesning eller lignende) må du ordne og betale dette selv tilsvarende ekstrakostnader. Ekstrakostnader for kommunen må også dekkes.

Gebyrer:

(Vedtatt i k-sak 093/22).

  • Dersom ingen av partene som skal gifte seg har adresse i Sauda kommune påløper et gebyr på kr 5.820,-
  • Dersom seremonien skal foregå utenfor oppsatt tid påløper gebyr på kr 5.820,
  • Dersom seremonien skal foregå et annet sted enn Kommunestyresalen eller Nye Salen Folkets Hus til påløper et gebyr på kr 1.200 per time medgått tid for den som utfører vigsel.

NB: Midlertidig endring av kostnader - vedtatt i sak 058/2021 den 22.9.2021
Kommunestyret vedtar midlertidig endring av vedtak 073/19 på punktene 2, 3 og 4.
Øvrige punkter i vedtak 073/19 endres ikke.
Kommunestyret vedtar at Nye Salen på Folkets Hus benyttes kostnadsfritt som vigselsrom på fredager fra 12.00 – 15.00 og første lørdag hver måned fra 12.00 – 14.00. 
Vedtaket gjelder fra vedtaket fattes og opphører når vigselsrom på rådhuset står klart høsten 2022.
Enstemmig vedtatt. 
 

Kjønnsnøytral ekteskapslov

1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til folkeregisteret.

Bente Kristin Rasmussen
Konsulent
E-post
Telefon 99 41 85 84
Mobil 99 41 85 84
Kundetorget
E-post
Telefon 52 78 62 00

Åpningstider

Vigsel:
Fredager 12.00 - 15.00
Første lørdag i måneden 12.00 - 14.00

Adresse

Rådhusgata 32
4200 Sauda