Vakttelefoner

Vakttelefoner

Nødnummer

110 - Brann

112 - Politiet

113 - Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral

116/117 - Legevakt

 

Beredskapssituasjon

I beredskapssituasjoner kan følgende funksjoner kontaktes:

  1. Beredskapskoordinator Harald Eikrem - 948 03 205
  2. Rådmann Rune Kloster Tvedt - 416 35 538
  3. Driftsleder Øyvind Ljung - 902 66 167

 

Vann og avløp

Vaktnummer for vann og avløp er 911 76 792
Telefonen kan ikke motta SMS, kun anrop.

Brøyteberedskap/vakt

Telefonnummer: 977 55 968
Telefonen kan ikke motta SMS.

Brannberedskap

Telefonnummeret til brannberedskap er 951 65 902

Haugaland kraft

Vakttelefon Haugaland Kraft - 987 05271

Adresse

Rådhusgata 32
4200 Sauda

Kart