Forslag på kandidater til Ildsjelprisen 2023

Sauda kommune v/formannskapet har vedtatt at de årlig kan utlyse og tildele Sauda kommune sin Ildsjelpris.


Ildsjelprisen kan tildeles enkeltpersoner/lag som har gjort en frivillig og fortjenestefull innsats i Sauda.

Forslag på kandidater til Ildsjelprisen 2023 må være grunngitte og innlevert til 

 

Sauda kommune v/kultursjef

Postboks 44, 4201 Sauda 

innen 5. desember 2023.