Hjorteviltregisteret

Felte rådyr skal no rapporterast i hjorteviltregisteret.

Frå og med denne hausten skal jegerar rapportere felte rådyr i hjorteviltregisteret, og ikkje i jakt og fangstrapporten til SSB.