Kartlegging av ammeku-produksjonen i Rogaland

Har du ammekuproduksjon, vil du bli kontakta av slakteriet ditt med spørsmål om du har dyra på bås eller ei, og om det er behov for å bygge om fram mot 2034.

Se hjemmesiden til statsforvalteren.