Kommunale avgifter 2023

Sauda kommune har sendt ut kommunale avgifter for 1. termin 2023. I den forbindelse mottar vi mange henvendelser som gjelder økning i kommunale avgifter.

I denne forbindelse minner vi om at det i kommunestyret 14. desember 2022 ble vedtatt forholdsvis store økninger i gebyrer for kommunale avgifter (vann, avløp og renovasjon).
En viser her til Sauda kommunes hjemmeside.