Kulturstipend for ungdom

Sparebankstiftelsen Sauda ønsker å være motivasjonsfaktor for unge under 25 år som ønsker å videreutvikle talentet sitt.

Har du markert deg innen idrett, kultur eller forskning? Hvis svaret er ja, kan du søke Sparebankstiftelsen Sauda om støtte med inntil kr. 50.000.

Målgruppen er ungdom som er bosatt eller oppvokst i kommunene Sauda eller Suldal og som har fullført 8. klassetrinn på ungdomskolen. I søknaden ønsker vi at du kort forteller om bakgrunnen for søknaden, utdanningsplaner og litt om deg selv. Søknaden behandles fortrolig. Mottaker av stipend blir offentliggjort med navn og grunngivelse.

Søknadsskjema må sendes elektronisk via sparebankstiftelsens hjemmeside. Søknadsfristen er 15. september 2023 På sparebankstiftelsens hjemmeside www.isauda.no finner du mer informasjon og søknadsskjema.