Kunngjøring om utleggelse av eiendomsskattelister 2024

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt (k.sak 106/2023 for 2024, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges en eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i 4 uker fra 1. mars 2023

Listen viser de skattepliktige eiendommer med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendomsskattetakst, skattesatsen og utregnet eiendomsskattebeløp. Skattelisten er lagt ut på Biblioteket.

Klage om eiendomsskattetakst kan fremsettes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig og innen 6 uker fra 1. mars 2024 til:

Sauda kommune                                      
Eiendomsskattekontoret
Postboks 44, 4201 Sauda

E-post

Det kommer frem av eiendomsskattelovens § 25, at eiendomsskatten skal betales selv om den er påklaget. Ved medhold av en klage vil tilgodehavende bli tilbakebetalt.