NAV skal bygge om publikumsmottak

Det er oppstart 14. august og er antatt ferdigstilt 30. september.
Dette vil beklageligvis medføre støy, støv og arbeidsfolk i vår åpningstid i denne tidsperioden.

Håper på forståelse.