Søknad om treningstider i Saudahallen

Lag og organisasjoner som ønsker treningstid i Saudahallen kan søke. Søknaden gjelder for ett skoleår. 

Søknadsfrist er 1 Mai.

Søk her