VekstVerkstad for bedrifter

3. oktober arrangerer For Sauda KF i samarbeid med bl.a Valide eit møte som presenterer økonomiske støtteordningar og virkemiddelapparat for næringslivet. Arrangementet er aktuelt både for nye og etablerte bedrifter.

Påmelding og program.