Velkommen til nytt barnehage- og skuleår 2023-24

Me ønskjer alle barn, unge og føresette velkomne til eit nytt barnehage- og skuleår. Barnehagane startar onsdag 16.08. Skulane startar måndag 21.08 klokka 08.15.

Dei tilsette i barnehage, skule og SFO brukar dagane i forkant til å bli klare for å gi alle våre barn og unge eit godt tilbod.
Me ser fram til eit nytt år der me skal gjera det me kan for at alle barn og unge skal få oppleva læring og meistring i eit trygt og inkluderande miljø – kvar dag.
 

Plakat med tekst om å bli sett, bli tolt og høyre til - Klikk for stort bildeAlle treng å bli sett, bli tolt og høyre til Sauda kommune