Dette arbeider vi med

Dette arbeider vi med

Sauda kommune arbeider med mange ulike små og store oppgaver i forbindelse med digitalisering, både internt i kommunen og ut mot våre brukere.

Arbeidsområder mot publikum 

 • Digitaliseringsstrategi
 • Ny hjemmeside
 • Spør Kari - Chatbot (det betyr chatte-robot på nettsiden, som hjelper brukere å finne rett informasjon)
 • Mulighet til å søke etter kontaktinformasjon til ansatt på "Spør Kari" og nettsiden
 • Kvalitet på hjemmesiden / Klart språk
 • Digitalisering og offentliggjøring av historisk eiendomsarkiv
 • Facebook-side
 • Instagram
 • Live-sending av kommunestyremøtene via nett 
 • Live-sending av kommunestyremøte på Facebook (fra 2020)
 • Elektroniske skjema (med oppslag mot folkeregister/enhetsregisteret)
 • Digital utsending av faktura 
 • Digital signering av dokument
 • Byggesaksdialog i kart (følg byggesaken din i kart) 
 • Min side/Min kommune - nasjonal felleskomponent
 • Bekymringsmelding på nett - nasjonal komponent
 • KS Fiks pålogging Folkeregister
 • Mottak av Ebyggesøknader 
 • Digi-hjelp - etablering av lavterskeltilbud for å heve kompetansen i befolkningen
 • Velferdsteknologi
 • Book-up løsning for å bestille møterom, lokaler m.m. elektronisk

Arbeidsområder og utvikling internt i kommunen

 • Digital transformasjon
 • Samarbeid med DigiRogaland 
 • Elektroniske skjema med arbeidsflyt 
 • Automatisk arkivering av skjema og standarddokument
 • Mottak av Ebyggesøknad
 • Ipad og digital læringsplattform i skolene
 • Chatbot på intranettet, (som hjelper de ansatte å finne rett informasjon)
 • Profilhåndbok med felles maloppsett i kommunen