Dette arbeider vi med

Sauda kommune arbeider med mange ulike små og store oppgaver i forbindelse med digitalisering, både internt i kommunen og ut mot våre brukere.

Arbeidsområder mot publikum 

 • Digitaliseringsstrategi
 • Ny hjemmeside
 • Spør Kari - Chatbot (d.v.s. chatte-robot på nettsiden, som hjelper brukere å finne rett informasjon)
 • Mulighet til å søke etter kontaktinformasjon til ansatt på "Spør Kari" og nettsiden
 • Kvalitet på hjemmesiden / Klart språk
 • Digitalisering og offentliggjøring av historisk eiendomsarkiv
 • Facebook-side
 • Live-sending av kommunestyremøtene via nett 
 • Live-sending av kommunestyremøte på Facebook (blir nytt i 2020)
 • Elektroniske skjema (med oppslag mot folkeregister/enhetsregisteret)
 • Digital utsending av faktura 
 • Digital signering av dokument
 • Byggesaksdialog i kart (følg byggesaken din i kart) 
 • Min side - nasjonal felleskomponent
 • Mottak av Ebyggesøknader 
 • Digi-hjelp - etablering av lavterskeltilbud for å heve kompetansen i befolkningen
 • Velferdsteknologi

Arbeidsområder og utvikling internt i kommunen

 • Automatisk arkivering av skjema og standarddokument
 • Mottak av Ebyggesøknad
 • Ipad og digital læringsplattform i skolene
 • Chatbot på intranettet, (som hjelper de ansatte å finne rett informasjon)
 • Felles Outlook-signatur løsning 
 • Profilhåndbok med felles maloppsett i kommunen
Politisk sekretariat Solfrid Handeland
E-post
Telefon 52 78 63 01
Mobil 481 20 291