Ny klimaplan

Ny klimaplan

Sauda kommune er i gang med å utarbeide ny klimaplan. Nåværende klima- og energiplan er fra 2010 og det er behov for å oppdatere denne.  Planen skal inneholde mål for kommunens klimaarbeid fremover med prioriterte tema og tiltak.  

Status i planarbeid
Det ble gitt en politisk orientering om status i planarbeidet i februar.
Her ble det også lagt frem en rapport som er utarbeidet om dagens klimagassutslipp i Sauda (både geografisk område og kommunens virksomhet) samt forslag til tiltak. Rapporten inngår i kunnskapsgrunnlaget for klimaplanen. 

Det jobbes mot at ny klimaplan sendes ut på høring i juni 2024.

Send innspill 
Det er fortsatt mulig å sende inn innspill til planarbeidet digitalt via Sauda kommune sin nettside.