Kommunestyrevalget 2023

Kommunestyrevalget 2023

Valgdagen er 11. september. Du kan forhåndsstemme i perioden 10. august til og med 8. september på biblioteket. 

Hvem kan stemme til Kommunestyrevalget 2023?

Har du stemmerett?

Dette er kravene for å kunne stemme ved Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023:​​​​​​​​​​​​​​

Stemmerett ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg har de som har stemmerett ved stortingsvalg etter § 2-1

(2) I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men som for øvrig fyller vilkårene i § 2-1, stemmerett dersom de
a) har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller
b) er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

(3) For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

Når og hvor kan jeg stemme/forhåndsstemme?

Tidligstemming (3. juli-9. august)

Tidligstemming foregår på Biblioteket etter avtale med Kundetorget (52 78 62 00).  Kontakt på forhånd og avtal tid. 

Forhåndsstemming (10. august- 8. september)

På Biblioteket vil det være anledning å forhåndsstemme på følgende tider:

Åpningstider forhåndsstemming på Biblioteket fra 10. august til og med 8. september

Dag

Åpningstid

Periode

Mandag - onsdag 09.00 - 15.00 10. august t.o.m. 1. sept.
Torsdag 09.00 - 16.30 10. august t.o.m. 1. sept
Fredag 09.00 - 14.00 10. august t.o.m. 1. sept.
Lørdag 11.00 - 14.00 Gjelder 26. august 
Lørdag 11.00 - 14.00 Gjelder 2. september
Mandag - torsdag 09.00 - 18.00 4. sept. t.o.m. 7. sept.
Fredag 09.00 - 16.00 8. september

Alle må vise legitimasjon. Ta med valgkort. Dette gjør registreringen enklere. 

Du kan fritt bestemme om du ønsker å avgi forhåndsstemme eller stemme på valgdagen. Har du avgitt forhåndsstemme, er det denne som gjelder.

Valgdagen (11. september)

Valgdagen for Kommunestyrevalget er mandag 11. september 2023. 

Du kan stemme i hvilket valglokale du vil, men du må stå i manntallet (være registrert som bosatt i Sauda kommune 30. juni i valgåret). 
Det er tre valglokaler: 
Øyra (Saudahallen)
Risvoll (Risvoll skule)
Austarheim (Austarheim skule) 

Hjemmestemming

Frist for å søke om å få stemme hjemme (ambulerende) er 5. september 2023.

 

Stemme hjemme?

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan oppsøke et stemmelokale, kan avgi forhåndsstemme hjemme. Det kommer to valgmedarbeidere hjem til deg og mottar stemmen din. 

Denne stemmegivingen foregår frem til fredag 08. september etter avtale.

Frist for å søke om å avgi stemme i forhåndsstemmeperioden for syke og uføre der de oppholder seg, er tirsdag 5. september. 

Det er ikke nødvendig med skriftlig søknad. Det er nok å ta en telefon til Kathrine Fristad på telefon 90 72 30 71 og avtale tid innen fristen. Eventuelt kan en sende epost med forespørsel. 

Forhåndsstemme Høllandstunet/Åbøtunet og Sauda Vidaregåande skule

Beboere og ansatte ved institusjonene Høllandstunet og Åbøtunet vil få anledning å stemme på følgende dager: 

Åbøtunet: 

Mandag 4. september fra kl 11.00 - 13.00

Høllandstunet: 

Tirsdag 5. september fra kl 11.00 - 13.00 

Sauda Vidaregåande skule: 

Torsdag 7. september 11.00-14.00

Husk valgkort og legitimasjon.

 

 

 

Valgkortet blir digitalt

Ved det kommende kommunestyrevalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt.

Har du reservert deg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen din i registeret de siste 18 månedene, kommer du til å få valgkortet tilsendt på papir.

Du er ikke nødt til å ha med valgkort for å stemme, med det går raskere om du har det med.
Alle som får valgkort digitalt, blir varslet om dette med en SMS. De som bruker Digipost eller E-boks, finner valgkortet sitt der. De som ikke har en digital postkasse får tilgang til valgkortet via valg.no eller på Altinn.

Det du  ha med når du skal stemme er legitimasjon med navn, fødselsdato og bilde.

Hvordan stemmer jeg?

Selve valget foregår ved personlig oppmøte i et valglokale på valgdagen, eller ved å avgi forhåndsstemme. Har du avgitt forhåndsstemme, er det denne som gjelder. 

Du kan fritt bestemme om du ønsker å avgi forhåndsstemme eller stemme på valgdagen.

Alt du trenger i valglokalet for å stemme, er legitimasjon med navn, fødselsdato og bilde. Ta gjerne med valgkortet ditt, da tar det kortere tid.

Inne i valglokalet

Når du kommer inn i valglokalet, blir du møtt av en valgmedarbeider som kan hjelpe hvis det er noe du lurer på, og vise deg til et stemmeavlukke.

  1. Ta stemmeseddelen til partiet du vil stemme på.
  2. Hvis du vil endre på stemmeseddelen står det veiledning bak på stemmeseddelen.
  3. Brett stemmeseddelen med partinavnet inn og feltet for stempling ut – da kan ingen se hva du stemmer. Det skal ikke brukes konvolutt eller annet omslag rundt stemmeseddelen.
  4. Gå til en valgfunksjonær og vis legitimasjon, og evt. valgkort, slik at de finner deg i manntallet.
  5. Valgfunksjonæren setter stempel på utsiden av stemmeseddelen. Det må være stempel på stemmeseddelen for at den skal bli godkjent. 
  6. Legg den stemplede stemmeseddelen i valgurnen.
  7. Takk for valgdeltakelsen!
Hjelp til å stemme

Ta kontakt med en valgmedarbeider hvis du har spørsmål eller trenger veiledning når du skal stemme. Valgmedarbeiderne har taushetsplikt.

Har du en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan stemme alene? Da har du rett på å få hjelp til å stemme av en valgmedarbeider eller en annen person som du selv peker ut.

Står jeg i manntallet?

Har du flyttet og folkeregisteret ikke har mottatt flyttemelding innen 30. juni 2023, står du fremdeles oppført i kommunen du flyttet fra.

Har du flyttet etter denne datoen, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.  Du kan da velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra, eller om du vil forhåndsstemme.

Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Har du ikke vært bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om å bli ført inn i manntallet.

Manntallet vil bli lagt ut til offentlig gjennomsyn på Biblioteket i Sauda kommune 14. juli til og med valgdagen 11. september. 

Valgdagen 2023 - åpningstid

Det blir avholdt kommunestyre- og fylkestingsvalg i Sauda kommune mandag 11. september.

Åpningstiden er fra 10.00 - 20.00.

Du kan stemme i den kretsen du ønsker valgdagen. Vi har følgende kretser: 

- Øyra - Saudahallen
- Risvoll - Risvoll skule
- Austarheim - Austarheim skule

For å stemme på valgdagen må du stå i manntallet i den kommunen du skal avgi stemme i (være registrert bosatt i Sauda kommune før 30. juni valgåret)

Spørsmål om valg - hvem kontakter jeg?

Valgansvarlig i Sauda kommune er:

Kathrine Fristad

epost: Kathrine.fristad@sauda.kommune.no 

Telefon: 907 23 071 

Ove Solbakken

epost: ove.solbakken@sauda.kommune.no

 

Valgstyret

I en kommune er det valgstyret har ansvar for forberedelse og gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget. 

I Sauda er det valgstyret satt sammen av representanter fra alle partier i kommunestyret. Leder er ordfører Asbjørn Birkeland. 

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer i Valgstyret

Informasjon om valg fra Valgdirektoratet

Se www.valg.no 

Valgresultater

Valgresultat for Sauda kommune finner du her.