Kommunestyret

Kommunestyret

Kommunestyret er det øverste kommunale organ og har det totale ansvaret for kommunens virksomhet. Sittende kommunestyre har 19 representanter og er valgt for perioden 2023-2027.

Ansvarsområde og oppgaver

Kommunestyret kan ta opp andre oppgaver etter eget ønske, dersom det ikke er i strid med lover og overordnet lovverk i tillegg til de oppgavene som er lagt til kommunen.

Kommunestyret kan utføre oppgavene selv, eller kan videredelegere til andre organ etter regler i lov.

Her finner du oversikt over møtekalender, saker og vedtak for Kommunestyret. 

Kommunestyret 2023-2027

Kommunestyret 2023-2027
Navn Parti E-post Mobil
Håvard Handeland AP havard.handeland@sauda.kommune.no 465 22 775
Ann Kristin Kalvik AP ankitveit2@hotmail.com 936 03 606
Siv Hege Lund AP siv.hege@rysteg.no 938 26 999
Steinar Jørgensen AP Steinar.jorgensen@gmail.com 402 14 069
Janne Eikevik AP ja.eikevik@haugnett.no 971 51 982
Asbjørn Birkeland SP asbjorn.birkeland@outlook.com 957 75 794
Lillian Nordengen SP Lillian.Nordengen@gmail.com 957 92 245
Vegard Birkeland Rød SP post@mrmaldal.no 970 42 603
Sigrid Bojesen Fatnes SP sigridfatnes@hotmail.com 402 44 428
Jane Nordhagen Ilstad SP janeil@live.no 402 24 858
Paul Løyning H paul_loyning@hotmail.com 993 98 246
Aud Hege Jørgensen Hebnes H audhege.h@gmail.com  932 13 029
Tina Grytting H tigrytting@gmail.com  918 64 143
Dagfinn Birkeland H mosbakka@gmail.com  913 83 059
Andreas Rolfsen H androl97@hotmail.com  976 31 996
Kjell Arnold Pettersen R kjellarnoldp@gmail.com 901 48 054
Dimitar Angelov penev R dimitarp@me.com 454 65 874
Kristian Landro KrF kristianlandro@gmail.com 450 00 459
Alf Ole Johnsen SV Alf.Ole.Johnsen@gmail.com 970 46 994
Varamedlemmer
Navn Rolle - Parti
Janne Margrete Aabø Vara 1 - AP
Camilla Eikevik Vara 2 - AP
Monica Øverland Vara 3 - AP
Per Kjellsen-Edge Vara 4 - AP
Alf Inge Øvrebø Vara 5 - AP
Tor Andreas Michalsen Vara 6 - AP
Torfinn Grannes Vara 7 - AP
Ola Magnar Birkeland Vara 1 - SP
Morten Maldal Vara 2 - SP
Hanne Matre Vara 3 - SP
Tollef Grindheim Vara 4 - SP
Samuel Førseth Vara 5 - SP
Astrid Agate Fattnes Vara 6 - SP
Haldis Johanne Eikeland Vara 7 - SP
Nora Fosstveit Vara 8 - SP
Ivar Tangeraas Vara 1 - H
Yvonne Herheim Vara 2 - H
Anja Huse Vara 3 - H
Cecilie Birkeland Vara 4 - H
Solfrid Stråbø Vara 5 - H
Atle Mehus Vara 6 - H
Nils Martin Bakka Vara 7 - H
Håvard Lunde Vara 8 - H
Atle Ringstrand Vara 1 - R
Roger Birkeli Vara 2 - R
Cesilie Følgstad Gothi Vara 3 - R
Håvard Lien Austerheim Vara 4 - R
Liv Bente Zoi Johnsen Vara 5 - R
Leif Sandnes Vara 1 - KrF
Aud Hersvik Gya Vara 2 - KrF
Are Odland Vara 3 - KrF
Egil Aarebrot Vara 4 - KrF
Alan G. Thompson Vara 1 - SV
Gunnel Barbro L.S. Mørk Vara 2 - SV
Øyvind Grassdal Vara 3 - SV
Mariann Lunde Hugdal Vara 4 - SV

Adresse

Rådhusgata 32, 4200 Sauda