Kommunestyret

Kommunestyret

Kommunestyret er det øverste kommunale organ og har det totale ansvaret for kommunens virksomhet. Sittende kommunestyre har 19 representanter og er valgt for perioden 2023-2027.

Ansvarsområde og oppgaver

Kommunestyret kan ta opp andre oppgaver etter eget ønske, dersom det ikke er i strid med lover og overordnet lovverk i tillegg til de oppgavene som er lagt til kommunen.

Kommunestyret kan utføre oppgavene selv, eller kan videredelegere til andre organ etter regler i lov.

Her finner du oversikt over møtekalender, saker og vedtak for Kommunestyret. 

Kommunestyret 2023-2027

Kommunestyret 2023-2027
Navn Parti E-post Mobil
Håvard Handeland AP havard.handeland@sauda.kommune.no 465 22 775
Ann Kristin Kalvik AP ankitveit2@hotmail.com 936 03 606
Siv Hege Lund AP siv.hege@rysteg.no 938 26 999
Steinar Jørgensen AP Steinar.jorgensen@gmail.com 402 14 069
Janne Eikevik AP ja.eikevik@haugnett.no 971 51 982
Asbjørn Birkeland SP asbjorn.birkeland@outlook.com 957 75 794
Lillian Nordengen SP Lillian.Nordengen@gmail.com 957 92 245
Vegard Birkeland Rød SP post@mrmaldal.no 970 42 603
Sigrid Bojesen Fatnes SP sigridfatnes@hotmail.com 402 44 428
Jane Nordhagen Ilstad SP janeil@live.no 402 24 858
Paul Løyning H paul_loyning@hotmail.com 993 98 246
Aud Hege Jørgensen Hebnes H audhege.h@gmail.com  932 13 029
Tina Grytting H tigrytting@gmail.com  918 64 143
Dagfinn Birkeland H mosbakka@gmail.com  913 83 059
Andreas Rolfsen H androl97@hotmail.com  976 31 996
Kjell Arnold Pettersen R kjellarnoldp@gmail.com 901 48 054
Dimitar Angelov penev R dimitarp@me.com 454 65 874
Kristian Landro KrF kristianlandro@gmail.com 450 00 459
Alf Ole Johnsen SV Alf.Ole.Johnsen@gmail.com 970 46 994

Adresse

Rådhusgata 32, 4200 Sauda