Utvalg for samfunnsutvikling

Utvalg for samfunnsutvikling

For innsyn i møtene, oversikt over saker og medlemmer/varamedlemmer.  Ved å trykke på lenken får du oversikt over møtekalender, herfra kan du gå inn i kalenderen på utvalget og se på saker m.m. 

I oversikten under er oversikt over medlemmene i utvalget med kontaktinformasjon. 

Utvalg for samfunnsutvikling 2023-2027
Navn Parti E-psot Mobil
Dagfinn Birkeland H mosbakka@gmail.com  913 83 059
Tina Grytting H tigrytting@gmail.com  918 64 143
Steinar Jørgensen AP Steinar.jorgensen@gmail.com 402 14 069
Janne Eikevik AP ja.eikevik@haugnett.no 971 51 982
Vegard Birkeland Rød SP post@mrmaldal.no 970 42 603
Sigrid Bojesen Fatnes SP sigridfatnes@hotmail.com 402 44 428
Kristian Landro KrF kristianlandro@gmail.com 450 00 459