Skulebyte, nettverk og helse

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Skulebyte, nettverk og helse

Skulebyte, nettverk og helse

Kva skjer når ein elev byter frå ein kommunal skule til ein annan kommunal skule i Sauda?
 • Då tar eleven med seg sin Ipad til den nye skulen.
 • Dersom eleven flyttar til ein annan kommune må Ipaden leverast tilbake.
Kva skjer når ein elev sluttar i saudaskulen?
 • Ipaden blir levert til skulen. 
 • Apple- kontoen blir umiddelbart deaktivert og innhaldet er tilgjengeleg i 20 dagar. All data vil deretter bli sletta
Har skulane godt nok nettverk til å gjennomføra ein digital skulekvardag?
 • Skulane har oppgraderte nettverk med nyaste tilgjengelege trådlaus teknologi.
 • Nettverka til skulane er kalibrerte så godt som mogleg innanfor det som er tilgjengeleg i dag
Treng me å kopla Ipad til nettverk heime?
 • Ja, sjølv om mykje av funksjonaliteten kan brukast utan nett bør Ipad vera på internett for det arbeidet som skal gjerast heime. 
 • Viss du ikkje har tilgang på internett heime ber vi deg om å ta kontakt med skulen din for å finna løysingar
Er elevane si helse ivaretatt?
 • Elevane treng fysisk aktivitet, både heime og på skulen. Elevane skal ikkje bruka Ipad heile tida dei er på skulen, men også vera i rørsle på ulike måtar. 
 • Generell tilråding for god arbeidsstilling for elevane:
  • Fotstøtte - føtene plassert på fotbrett eller i golv
  • Lårstøtte - ¾ av låret kviler på stolsete
  • Underarmstøtte - heile underarmen kviler på borda
  • Ipad skal vera plassert godt inn på bordet / pulten.
  • Bruk alle moglegheiter for vinkeljustering
  • Avstand frå auge til skjerm bør vera 50–80 cm
 • Husk:
  • Aktive pausar gjennom timen
  • Individuelle tilpasninger
  • Justeringsmuligheter på pult og stol
  • Vinkelplate/ringperm; endre vinkel på skjerm
Eg er uroa for skjermtid og fysiske plager
 • Skulen er observant i forhold til dette.
 • Elevane skal ha varierte arbeidsformer og bruka eit breitt utval av læremiddel på lik linje med Ipad.