Søkja og sei opp plass i SFO

Søkja og sei opp plass i SFO

Alt du treng å vite for å søkja plass i SFO finn du under. Plassen har de fram til barnet sluttar i 4.klasse, om de ikkje seier den opp sjølv. Når og korleis de seier opp plassen, finn de også informasjon om under.

Søknadsskjema
  • De søkjer SFO-plass her.
  • Når de søkjer plass har de plassen til barnet er ferdig i 4.klasse.
  • Plassen kan bli sagt opp før den tid.
  • De får svarbrev frå skulen etter søknad er sendt.
Søknadsfrist
  • Søknadsfristen er 01.mars kvart år.
  • Ved ledig plass vil det bli gjort opptak også etter denne dato/undervegs i året. 
  • Ta kontakt med leiinga ved skulen for å høyra om det er ledig plass, fyll deretter ut søknadsskjema.
Oppseiingstid