Framdriftsplan

Framdriftsplan

Framdrift i arbeidsprosessen er som følgjer: 

(Endringar kan koma)

Framdriftsplan saksframlegg "Framtidas oppvekst" 2024
Kva skjer Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September
Innspel til prosjektmandat x
Handsaming av framlegg prosjektmandat x x
Etablere prosjektgruppe x
Etablere informasjonsområde på heimesida x
Hente inn ekstern informasjon til eit nå-bilete og alternativ til organisering x x x
Drøfte og beslutte nå-biletet og alternativ til organisering x
Analyse og vurdering av kvart alternativ x
Utkast til saksframlegg x
Saksframlegg på høyring x x
Evnt. revidering av saksframlegg x
Handsaming av endeleg saksframlegg x x