Om prosjektet

Om prosjektet

Prosjektet “Framtidig organisering av oppvekst" skal svara ut kommunestyret si bestilling til kommunedirektøren:

Verbalpunkt 21: 

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å presentere en sak for kommunestyret med forslag til mandat for en utredning av fremtidig organisering av oppvekstsektoren (barnehage og skole). Utredningen skal i særlig grad belyse kvalitet, ressursutnyttelse, kompetanse, læringsmiljø og utvikling. Kommunestyret er opptatt av at prosessen med utredningen er godt forankret, og ber kommunedirektøren om sikre medvirkning fra samarbeidsutvalg og de ansatte sine organisasjoner.

Verbalpunktet blei fremja i samband med sak 23/890 Økonomiplan 2024-2027, Budsjett 2024, 13.desember 2023.