Prosjektgruppe

Prosjektgruppe

Kommunedirektøren har sett ned ei prosjektgruppe. 

Medlemmer i prosjektgruppa: (Endringar kan koma ved kommunestyret si godkjenning av prosjektmandat)

Prosjektleiar: Kommunalsjef oppvekst

Medlem: Rådgjevar oppvekst

Medlem: Leiar kommunalt foreldreutval for barnehage og grunnskule

Medlem: HTV Fagforbundet

Medlem: HTV Utdanningsforbundet

Medlem: Styrar i Rustå barnehage

Medlem: Rektor ved Fløgstad skule

 

Sekretær: Rådgjevar oppvekst