Prosjektgruppe

Prosjektgruppe

Kommunedirektøren har sett ned ei prosjektgruppe for arbeidet: 

Medlemmer i prosjektgruppa: 

Prosjektleiar: Kommunalsjef oppvekst

Medlem: Rådgjevar oppvekst

Medlem: Leiar kommunalt foreldreutval for barnehage og grunnskule/SFO

Medlem: HTV Fagforbundet

Medlem: HTV Utdanningsforbundet

Medlem: Styrar i Rustå barnehage

Medlem: Rektor ved Fløgstad skule

Medlem: Felles SFO-leiar for barneskulane i Sauda

 

Sekretær: Rådgjevar oppvekst