Saksframlegg

Saksframlegg

Her kjem endeleg saksframlegg, når dette er klart. Dette saksframlegget vil vise kommunedirektøren sitt forslag til vedtak om framtidig organisering av barnehagar og skular i Sauda. 

Verdiplakat for inkludering og mangfald