Samarbeidspartar

Samarbeidspartar

I tillegg til å bidra økonomisk til fondet, kan også samarbeidspartar bli invitert til relevante temabesøk, og/eller til å gi faglege bidrag. 

Følgjande organisasjonar og bedrifter bidreg til Ung Kraft fondet: 

Sauda næringsutvikling KF

Eramet Norway Sauda

Saudefaldene 

Brødrene Selvik AS

 

Ønskjer de å bli samarbeidspartnar, ta kontakt med:

Harald H. Løland i Sauda næringsutvikling KF, eller Målfrid Selvik Årthun, kommunalsjef oppvekst.

Harald.H.Loland@sauda.kommune.no

Malfrid.Selvik.Arthun@sauda.kommune.no