Generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og utmark

Generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og utmark

I perioden fra 15. april til 14. september er det generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og utmark.

Unntak

 • Du har lov til å gjøre opp ild/tenne bål dersom det helt åpenbart ikke kan begynne å brenne.
  Med åpenbart menes at det for eksempel ligger snø på bakken eller at det har vært mye nedbør over lang tid.
 • Bruk av primus og kokeapparater kan benyttes i de tilfeller hvor det åpenbart ikke er fare for at det kan oppstå brann. Man er selv ansvarlig for å vurdere om det er forsvarlig å bruke primus og kokeapparater.
 • Det er lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen.
 • Du kan grille i din egen hage.

 

Hvordan gjør jeg opp ild utendørs på en trygg måte?

Når du skal gjøre opp ild utendørs er det flere ting som er viktige å tenke på både før, under og etter ilden er tent og slukket. 

 • Sjekk alltid at det er tillatt og trygt å gjøre opp ild utendørs før du tenner opp og på det stedet du ønsker å gjøre opp ild. Dersom det er lov kan du gjøre opp ild. Husk at det alltid er den som brenner bålet som har ansvaret for brannsikkerheten og at brenningen skjer i tråd med kommunens regelverk. Er du i tvil om det er trygt å gjøre opp ild er det bedre å droppe det. 
 • Før du tenner opp: Vurder området. Finnes det noe som kan ta fyr i umiddelbar nærhet. Dette kan for eksempel være tørt gress, trær og bebyggelse. Husk også at vinden spiller en viktig rolle for plassering av ildstedet. Vind kan fort ta tak i flammene.
 • Underveis: Aldri forlat levende ild. Dette gjelder både innendørs og utendørs. Begynner det å blåse opp må du slokke med en gang. 
 • Når du er ferdig: Forsikre deg om at all ild er ordentlig slokket. Rydd opp etter deg.

 

Vi skal ut på tur, kan vi fyre bål?

Ved generelt bålforbud er det forbudt å tenne bål i skog og annen utmark. Du kan imidlertid tenne bål på plasser hvor det åpenbart ikke kan føre til brann. Du må selv vurdere om det er forsvarlig, og du er selv ansvarlig for at du ikke starter en brann. Er du i tvil om det er trygt å gjøre opp ild er det bedre å droppe det. 

Kan vi bruke stormkjøkken under det generelle bålforbudet?

Bruk av primus og kokeapparater kan benyttes i de tilfeller hvor det åpenbart ikke er fare for at det kan oppstå brann. Man er selv ansvarlig for å vurdere om det er forsvarlig å bruke primus og kokeapparater.

Kan vi bruke de tilrettelagte bål- og grillplassene?

Det er lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen.

Vi skal brenne gress/hageavfall, er det greit?

Spørsmål om hva som er tillatt av brenning kan rettes til brannvesenet. Det kan det være tillatt med brenning på egen tomt, så lenge det ikke kan føre til brann, men vi anbefaler at alt avfall leveres hos kommunens avfallsmottak.

Hvorfor må jeg melde inn til brannvesenet når jeg skal brenne bål?

Brannvesenet skal ikke ha melding om mindre kaffebål og grilling. Men vi skal ha melding om større bål. 110-sentralen eller brannvesenet gir ingen godkjenning til brenning – den som brenner har alt ansvar for at brenningen skjer på en forsvarlig måte i tråd med kommunens regelverk.

Førstemann til naturbrann, hva gjør jeg?

De første minuttene av en brann er ofte utslagsgivende for den videre utviklingen av brannen. Derfor er det viktig at du handler raskt og riktig. Varsle brannvesenet på nødnummer 110. Fortell hvem du er, gi beskjed om hvordan du kan kontaktes. Gi tydelig stedsangivelse, og møt gjerne brannvesenet for å vise vei fram til brannstedet. 

Slik slokker du skogbrann

 1. Brekk eller hogg et lite løvtre på cirka to meter
 2. Fjern kvister nedenfra til du sitter igjen med en dusk i toppen
 3. Ikke slå, men prøv å børste flammene tilbake
 4. Du kan også bruke sand eller tepper for å forsøke å kvele flammene
 5. Er det vann eller bøtter tilgjengelig, er det bare å pøse på
Tips til trygg bålbrenning
 • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold
 • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten
 • Det bør være en voksen, edru person som har ansvaret for brannsikkerheten
 • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon
 • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg
 • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov
 • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig
 • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmateriell og annet søppel
 • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket
Brannbefal
Mobil 95 16 59 02