Brannvesen

Brann- og redningsvesenet er et deltidsbrannvesen med godkjent brannordning med brannmester i full stilling. Brannmester har det daglige ansvar for drift og beredskap og har sammen med brannsjef ansvar for den forebyggende virksomheten.

Brann- og redningsvesenet har 4-delt vaktordning med vaktlag bestående av overbefal pluss 4 mannskaper. Total styrke er 4 overbefal og 16 mannskaper i turnus, samt 4 reserver. Mannskapene varsles ved trådløse alarmmottakere.

Brann- og redningsvesenet er samtidig kommunens olje- og kjemikalieberedskap, og deltar i samarbeid med andre kommuner i Nord-Rogaland / Sunnhordland interkommunale utvalg mot akutt forurensing (IUA). 

I tillegg til branntjenester utfører brann- og redningsvesenet tjenester ved både tekniske alarmer og innbruddsalarmer som er knyttet direkte til alarmmottak på brannstasjonen.

Gebyrer
Kontroll og tilsyn
Kontroll og tilsyn Gebyr 2021
Tilsyn med deponi/avfallsanlegg Kr 2 500
Kontroll ved akutt forurensning* Kr 3 420
Kontroll ved varsel om forsøpling Kr 3 420
Kontroll ved varsel om ulovlig avfallsbrennig* Kr 3 420

* Brannvesenet fakturerer i tillegg utrykning etter gjeldende satser

Planlagt nedbrenning av hus/hytter
Planlagt nedbrenning av hus/hytter Gebyr 2021
Nedbrenning Kr 34 816

 

Gebyrer for tilknytning Sauda Brannvesen og Alarmsentral Brann Sør-Vest (PDF, 228 kB)

Inge Seim
Brannmester
E-post
Telefon 52 78 63 06
Mobil 957 87 068
Brannbefal
Mobil 951 65 902

Adresse

Kyrkjegata 19
4200 Sauda

Kart