Brannvesen

Brannvesen

Brann- og redningsvesenet er et deltidsbrannvesen med godkjent brannordning med brannmester i full stilling. Brannmester har det daglige ansvar for drift og beredskap og har sammen med brannsjef ansvar for den forebyggende virksomheten.

Brann- og redningsvesenet har 4-delt vaktordning med vaktlag bestående av overbefal pluss 4 mannskaper. Total styrke er 4 overbefal og 16 mannskaper i turnus, samt 4 reserver. Mannskapene varsles ved trådløse alarmmottakere.

Brann- og redningsvesenet er samtidig kommunens olje- og kjemikalieberedskap, og deltar i samarbeid med andre kommuner i Nord-Rogaland / Sunnhordland interkommunale utvalg mot akutt forurensing (IUA). 

I tillegg til branntjenester utfører brann- og redningsvesenet tjenester ved både tekniske alarmer og innbruddsalarmer som er knyttet direkte til alarmmottak på brannstasjonen.

Gebyrer
Kontroll og tilsyn
Kontroll og tilsyn Gebyr 2023
Tilsyn med deponi/avfallsanlegg Kr 2 750
Kontroll ved akutt forurensning* Kr 3 760
Kontroll ved varsel om forsøpling Kr 3 760
Kontroll ved varsel om ulovlig avfallsbrennig* Kr 3 760

* Brannvesenet fakturerer i tillegg utrykning etter gjeldende satser

Planlagt nedbrenning av hus/hytter
Planlagt nedbrenning av hus/hytter Gebyr 2023
Nedbrenning Kr 38 192

 

Gebyrer for tilknytning Sauda Brannvesen og Alarmsentral Brann Sør-Vest (PDF, 223 kB)

Brannbefal
Mobil 95 16 59 02

Adresse

Kyrkjegata 19
4200 Sauda

Kart