Brannvesen

Brann- og redningsvesenet er et deltidsbrannvesen med godkjent brannordning med brannmester i full stilling. Brannmester har det daglige ansvar for drift og beredskap og har sammen med brannsjef ansvar for den forebyggende virksomheten.

Brann- og redningsvesenet har 4-delt vaktordning med vaktlag bestående av overbefal pluss 4 mannskaper. Total styrke er 4 overbefal og 16 mannskaper i turnus, samt 4 reserver. Mannskapene varsles ved trådløse alarmmottakere.

Brann- og redningsvesenet er samtidig kommunens olje- og kjemikalieberedskap, og deltar i samarbeid med andre kommuner i Nord-Rogaland / Sunnhordland interkommunale utvalg mot akutt forurensing (IUA). 

I tillegg til branntjenester utfører brann- og redningsvesenet tjenester ved både tekniske alarmer og innbruddsalarmer som er knyttet direkte til alarmmottak på brannstasjonen.

Gebyrer brann og feiing

Gebyrer
Kontroll og tilsyn
Kontroll og tilsyn Gebyr 2021
Tilsyn med deponi/avfallsanlegg Kr 2 500
Kontroll ved akutt forurensning* Kr 3 420
Kontroll ved varsel om forsøpling Kr 3 420
Kontroll ved varsel om ulovlig avfallsbrennig* Kr 3 420

* Brannvesenet fakturerer i tillegg utrykning etter gjeldende satser

Planlagt nedbrenning av hus/hytter
Planlagt nedbrenning av hus/hytter Gebyr 2021
Nedbrenning Kr 34 816

 

Gebyrer for tilknytning Sauda Brannvesen og Alarmsentral Brann Sør-Vest (PDF, 228 kB)

Inge Seim
Brannmester
E-post
Telefon 52 78 63 06
Mobil 957 87 068
Brannbefal
Mobil 951 65 902

Adresse

Kyrkjegata 19
4200 Sauda

Kart