Fylling

Fylling

Du trenger ikke å søke dersom
  • det er en mindre fylling som er over et begrenset areal. Avvik fra opprinnelig terreng må være mindre enn 3 meter i spredtbygd strøk, og 1,5 meter i tettbygd strøk
  • for rekke- og kjedehus o.l. i tett bebyggelse må ikke avviket være mer enn 0,5 meter
  • avstand fra fyllingsfot til nabogrense er minst 1 meter
  • det ikke blir hindret for frisikt mot veg
Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom
  • fyllingen er større enn nevnt ovenfor

Åpningstider

Man - Ons: 10.00 - 14.00
Tors: 10.00 - 15.00
Fre: 10.00 - 14.00

Adresse

Rådhusgata 32
4200 Sauda