Støttemur, terrengendring og drenering

Støttemur, terrengendring og drenering

Terrengendringer kan være fyllinger av masse, planering, graving, masseuttak, steinbrudd eller sprengning av terrenget.

Støttemur er en konstruksjon i forbindelse med sikring eller opparbeidelse av terreng. Den kan være i forskjellig type materiale, som stein, metall eller tre, og brukes ofte til å forbedre utearealene på eiendommen.

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. Hvilken reguleringsplan som gjelder for din eiendom finner du på Kommunekart. Har du mistanke om at det er forurensning i grunnen der du planlegger å grave, må du sørge for at grunnen blir undersøkt.
 

Du trenger ikke å søke dersom
  • Du setter opp en mindre støttemur med høyde inntil 1,0 meter, minst 1 meter fra nabogrensen
  • Du setter opp en mindre støttemur med høyde inntil 1,5 meter, minst 4 meter fra nabogrensen
  • Tiltaket bygges med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei. Hvor nærme du kan plassere bygningen, avhenger av når reguleringsplanen for eiendommen din ble vedtatt.
  • Tiltaket berører utvendige ledningsanlegg, må du avklare dette med Vann- og avløpsavdelingen
Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom
  • Terrengendringen eller støttemuren medfører endringer som er større enn de som er nevnt over
  • Terrengendringen medfører større endringer enn de som er nevnt over, men vi kan frita for ansvarsrett der det ikke er fare for liv eller fare for skade og ikke er forurenset grunn

Åpningstider

Man - Ons: 10.00 - 14.00
Tors: 10.00 - 15.00
Fre: 10.00 - 14.00

Adresse

Rådhusgata 32
4200 Sauda