Terrasse, platting, veranda eller balkong

Terrasse/platting er en konstruksjon for uteareal over bakkenivå, ofte med trapp til terrenget.

Veranda er en åpen bygningsdel, understøttet og eventuelt overdekket av tak. Den kan også være lukket, som for eksempel en glassveranda.

Balkong er en utstikkende og åpen bygningsdel som er plassert foran en vindusdør på bygningens fasade. Den er omgitt av rekkverk og ikke understøttet.

Reguleringsplanen bestemmer hva du kan gjøre på din eiendom. Den finner du på Kommunekart.
 

Du trenger ikke å søke dersom
  • Terrassen/plattingen er lavere enn 0,5 meter over ferdig planert terreng. Slike terrasser og plattinger omfattes ikke av avstandskravet, og kan plasseres nærmere nabogrensen enn 4 meter
  • Verandaen er inntil 15 kvadratmeter, uten rom for varig opphold, minst 4 m fra nabogrensen
  • Tiltaket bygges med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei. Hvor nærme du kan plassere bygningen, avhenger av når reguleringsplanen for eiendommen din ble vedtatt
  • Tiltaket er i tråd med reguleringsbestemmelser

Du må informere kommunen om tiltakets plassering når det er ferdigstilt, slik at plasseringen føres inn i kommunens kartgrunnlag.

Du kan søke på egenhånd dersom
  • Terrassen/plattingen er under 50 kvadratmeter
  • Verandaen er mellom 15-50 kvadratmeter og bygges eller rives på enebolig, tomannsbolig eller mindre rekkehus
Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom
  • Terrassen/plattingen er over 50 kvadratmeter
  • Du skal bygge eller rive takterrasse
  • Du skal bygge eller rive en balkong
Øydis Teig Skåre
Saksbehandler
E-post
Telefon 52 78 62 28
Harald Eikrem
Byggesaksbehandler/beredskapskoordinator
E-post
Telefon 52 78 62 27
Mobil 948 03 205

Åpningstider

Man og Ons: 09.00 - 15.00
Tirs og Tors: 12.00 - 15.00
Fre: 09.00 - 14.00

Adresse

Rådhusgata 32
4200 Sauda