Flomsonekartlegging

Flomsonekartlegging

Sweco Norge AS har på oppdrag fra Sauda kommune og Saudefaldene gjennomført en flomsoneanalyse av Sauda. Rapporten, datert 24.2.2023, ligger på denne nettsiden og flomsonekart finner du på kommunens kart 

For mer informasjon om flomsonekart, se NVE sine nettsider 
Flomsonekartet og tilhørende rapport kan legges til grunn for videre vurderinger i forbindelse med nye tiltak

Ved arealplanlegging se NVE sin veiledning
Ved bygge- og dispensasjonssaker se veiledningssiden til NVE 

Rapport Flomsonekartlegging_Sweco 2023 (PDF, 39 MB)