Sammenslåing av eiendommer

To eller flere eiendommer kan slås sammen til en, dersom de ligger i samme kommune og har samme hjemmelshaver. Sammenslåing må ikke føre til prioritetskollisjon mellom pantehavere, dvs. det kan hende en må slette pant før en kan sammenslå eiendommer.

Sammenslåing kan kreves av:

  • Den som har grunnbokshjemmel til eiendommen

Skjemaet krav om sammenslåing sendes
Sauda kommune
Pb 44
4201 Sauda

Tidsfrist
Kravet bes sendt til oppmålingsmyndigheten i kommunen for behandling. Dersom vilkårene for sammenslåing er oppfylt, fører kommunen sammenslåingen i matrikkelen og sender melding til tinglysing om dette. Kommunen skal matrikkelføre sammenslåing innen 6 veker fra kravet er mottatt. Tidsfristen kan forlenges i samsvar med matrikkelforskrifta § 18, andre ledd.

Sammenslåing av eiendommer er gratis.

Torkel Andre Risvoll
E-post
Marianne Tangeraas
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 52 78 62 25

Åpningstider

Man: 09.00 - 15.00
Tirs: Stengt
Ons: 09.00 - 15.00
Tors: 09.00 - 16.00
Fre: 09.00 - 14.00

Adresse

Rådhusgata 32
4200 Sauda

Kart

Kart