Hjertesoner

Hjertesoner

Hjertesone handler om trafikksikkerhet og tilrettelegging for at barn og unge skal kunne gå og sykle til skolen på en trygg måte. 

I skolens hjertesone er det ønskelig å minimerer biltrafikk og spesielt elevtransport med bil ettersom dette bidrar til å redusere trafikksikkerheten for de som går og sykler til skolen og kan skape uoversiktlige og farlige situasjoner. Akkurat hvordan en hjertesone defineres og hvilke tiltak som gjennomføres avhenger av skolens trafikksituasjon og utfordringer. Det vil ofte være en kombinasjon av små og store tiltak, og både fysiske tiltak og holdningsarbeid. 
 
I 2018 ble det vedtatt at Saudas grunnskoler skal få etablert hjertesoner, og arbeidet med prosjektet er nå i gang. Utforming av hjertesone og en tiltaksplan for hver skole skal utarbeides i samarbeid mellom kommunen, skoleledelse, foreldre og elever.