Gang- og sykkelvei

Gang- og sykkelvei

Planlagt oppstart: vår 2023

Planlagt ferdigstillelse: høst 2023

Sauda kommune planlegger å etablere gang- og sykkelvei fra Søndenålia-Lillebekk med bro over Storelva. 

Entreprenør: Ikke valgt

Prosjektleder: Rakel Lunde Ljung

 

Illustrasjonen viser kun plassering av broa og ikke endelig utforming/design.