Sauda avløpsetappe 2

Sauda avløpsetappe 2

Planlagt oppstart: Har startet

Planlagt ferdigstillelse: Høst 2024.

Hovedhensikt med prosjektet er å samle kloakk for rensing på Tangen renseanlegg.
Dette er et samarbeidsprosjekt med Rogaland fylkeskommune i forbindelse med etablering av gang og sykkelsti.

Entreprenør: AS Forskaling

Prosjektleder: Arve Ripland