Utslipp av oljeholdig avløpsvann

Utslipp av oljeholdig avløpsvann

Utslipp av olje skaper problemer både på ledningsnett og renseanlegg. Bedrifter som har utslipp av oljeholdig avløpsvann på ledningsnettet skal derfor ha installert oljeutskiller.

Hvem skal ha oljeutskiller?

Forurensningsforskriften kap. 15 omhandler utslipp av oljeholdig avløpsvann fra følgende virksomheter når virksomheten enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende:

  • bensinstasjoner
  • motorverksteder
  • bussterminaler
  • verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
  • anlegg for understellsbehandling

Søknad om utslippstillatelse

Ved etablering av virksomheter som omfattes av kap. 15, skal det sendes søknad om utslippstillatelse til kommunen sammen med søknad om byggetillatelse.

Skjema skal benyttes ved søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann, jfr. forurensningsforskriften kap. 15. Ved søknad skal det legges ved kart over det aktuelle området, situasjonsplan, tegning av ønsket olje-/bensinutskiller og prøvetakingskum.

Bente Kristin Rasmussen
Konsulent
E-post
Telefon 99 41 85 84
Mobil 99 41 85 84

Adresse

Birkelandsvegen 150
4200 Sauda