Brøyting

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Brøyting

Sauda Kommune har en målsetting om at veier, gater, gang-/sykkelstier skal være godt fremkommelig også vinterstid, men ber publikum ha forståing for at brøytemannskapet ikke nødvendigvis kan være alle steder samtidig. Som trafikant har en og selv et ansvar etter vegtrafikklova om å sko seg etter forholda.

 

Når brøyter vi?

Brøyting av kommunale veier settes normalt ikke i verk før det er 8-10 cm snø. Veiene skal være farbare for myke trafikanter som er skodde for vinterføre og normalt vinterutstyrte personbiler, og ved særlig vanskelige kjøreforhold kan brøyting ved mindre snømengder være nødvendig. 

Brøyting prioriteres normalt sett i følgende rekkefølge: 
Helst før kl. 07.00 – Parkeringsplasser (her kommer vi ikke til på dagtid) og bratte utsatte bakker.
Fra kl. 07.00 – Sykkel og gangstier som nyttes til skolevei og byggefelt.
Resten av dagen - Rydding av snø på veier, sykkel/gangveier og begrenset brøyting på parkeringsplasser for utfartsområder.
Før helg rydding av utfartsveier og parkeringsplasser ved utfartsveier.

Sandstrøing blir utført ved behov etter endt brøyting. Her prioriteres sykkelstier, fortau og bratte partier. Tips om glatte partier ringes inn til brøytevakt (ikke sms). Strøsand for privat husholdning kan hentes i tunnel bak metodisten. 

Hvem har ansvar for hvilken vei?

Sauda kommune har ansvar for brøyting av kommunale veier, fortau og gang/sykkelveger. Fylkesveger har Statens Vegvesen ansvar for. Hvem som eier veien finner du her 
Sauda Kommune tar ikke på seg brøyting av private vegstrekninger, gårdstun eller parkeringsplasser, selv om dette ligger langs eller nært en av de kommunale rutene. 
Vi ber dere som har behov for brøyting å ta kontakt med en av de private aktørene som tilbyr brøyting for privatpersoner.

Hva forventer vi av deg?

For å hjelpe brøytebilen frem, er det viktig at biler blir parkert på privat grunn i størst mulig grad. Dette er svært viktig i boligområde med smale veier.
Om vinteren må du som går og kjører regne med dårligere vei- og føreforhold. Det er du som fotgjenger og fører/eier av bilen som har ansvar for at du og bilen er forsvarlig skodd for vinterføre der du er!
I henhold til politivedtektene er huseiere som eier grunn eller bygning som grenser til offentlig sted pliktig å rydde fortauet for snø og is, og strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt.

Brøytevakt
Åpen fra medio desember til medio mars
Mobil 97 75 59 68

Telefonen kan ikke motta SMS, kun anrop