Brøyting

Sauda kommune har ansvar for brøyting av kommunale veier, fortau og gang/sykkelveger. Fylkesveger har Statens Vegvesen ansvar for. Hvem som eier veien finner du her.

Når det er over ca 10 cm snø på veier for motorkjøretøy, skal det brøytes.

Hovedveier i boligfelter, øvrige hovedveier og skoleveier prioriteres før mindre trafikerte veier når det er nødvendig å foreta prioritering. Sandstrøing blir utført ved behov etter endt brøyting. Her prioriteres sykkelstier, fortau og bratte partier. Tips om glatte partier ringes inn til brøytevakt (ikke sms). Strøsand for privat husholdning kan hentes i tunnel bak metodisten. 

Kjøretøy som står i veien for brøytingen vil få et varsel om at kjøretøyet må flyttes innen en angitt frist. Om dette ikke etterfølges vil kjøretøyet bli fjernet for eiers regning, uten ytterligere varsel.

Huseiere som eier grunn eller bygning som grenser til offentlig sted, har plikt til å rydde fortauet for snø og is, og strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt.

Brøytevakt
Åpen fra medio desember til medio mars
Mobil 977 55 968

Telefonen kan ikke motta SMS, kun anrop